גילוי נאות

ירח סוכנות לביטוח בע"מ היא סוכנות ביטוח כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסייים ( עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), התשס"ה – 2005, העוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני.

לסוכנות זיקה  (כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים) למוצרים הפנסיוניים שלגביהם היא עוסקת בשיווק פנסיוני בגופים המוסדיים.

לירח הסכמי הפצה עם מרבית חברות הביטוח ובתי ההשקעות :

מגדל חברה לביטוח בע"מ, אילון חברה לביטוח בע"מ, מנורה חברה לביטוח בע"מ, הראל חברה לביטוח בע"מ, כלל חברה לביטוח בע"מ, הפניקס חברה לביטוח בע"מ, הכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ

חברות ביטוח

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, מנורה מבטחים פנסיה בע"מ, הראל ניהול קרנות פנסה בע"מ, כלל פנסיה וגמל בע"מ, הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ, אלטשולר שחם קופות גמל בע"מ, פסגות פנסיה וגמל בע"מ, הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ

קרנות פנסיה

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, מנורה מבטחים גמל בע"מ, הראל גמל והשתלמות בע"מ , כלל פנסיה וגמל בע"מ, הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ, אלטשולר שחם קופות גמל בע"מ, פסגות פנסיה וגמל בע"מ, הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ, אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ , ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ, אנליסט קופות גמל בע"מ.

קופות גמל וקרנות השתלמות

 

סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים קובע כי עובד שהמעביד מפקיד בעבורו כספים לקופת גמל, רשאי לבחור, בכל עת, בכל בעל רישיון לשם מתן שיווק פנסיוני, ייעוץ פנסיוני או ביצוע פעולות בקופת הגמל, למעט הפקדת כספים לקופת גמל.