הטבות מס בעת הפקדות למכשירים פנסיוניים

הטבות מס עבור הפקדות למכשירים פנסיוניים

מילון מונחים 

עמית מוטב – יחיד שבשל הכנסתו שולמו בעדו בשנת המס כספים לקופת גמל לקצבה (תגמולים עובד ומעביד + פיצויים + מעמד עצמאי), בסכום של לא פחות מ-16% מהשכר השנתי הממוצע במשק באותה שנה (22,790 ש"ח נכון לשנת המס 2023). 

עמית שאינו מוטב – יחיד שבשל הכנסתו שולמו בעדו בשנת המס כספים לקופת גמל לקצבה (תגמולים עובד ומעביד + פיצויים + מעמד עצמאי) בסכום הנמוך מ-16% מהשכר השנתי הממוצע במשק באותה שנה (פחות מ-22,790 ש"ח נכון לשנת המס 2023).

ניכוי סעיף 47 – הפחתת סכום מההכנסה החייבת במס, המהווה הטבה בשיעור המס השולי (ולעצמאים גם חיסכון בתשלומים למוסד לביטוח לאומי).

זיכוי סעיף 45 – הפחתת סכום מהמס לתשלום. הזיכוי הוא בשיעור של 35%, למעט זיכוי לביטוח חיים בחברת ביטוח, ששיעורו 25%. 

הכנסה מבוטחת – הכנסה מעבודה שבגינה המעסיק מפקיד עבור העובד כספים לקופת גמל לתגמולים או לקופת גמל לקצבה, וכן הכנסה מעבודה שעבורה זכאי העובד לקצבה על פי דין או חוזה (פנסיה תקציבית).

הכנסה לא מבוטחת – הכנסה מעבודה שבגינה המעסיק אינו מפקיד עבור העובד כספים לקופת גמל לקצבה, וכל הכנסה אחרת שאינה ממשכורת, עד לסכום שנתי של 106,800 ש"ח.

עמדת רשות המיסים היא כי שכר שהמעסיק הפקיד עבורו כספים לפיצויים בלבד נחשב לשכר לא מבוטח לעניין סעיף 47 לפקודת מס הכנסה, כך שניתן להפקיד במעמד עצמאי סכומים עבור שכר זה וליהנות מהניכוי. 

הכנסה נוספת לעצמאי – סך הכנסתו החייבת במס של יחיד, שאינה הכנסה מבוטחת, עד לסכום של 213,600 ש"ח לשנה.

הטבות המס האלו ניתנות רק עבור הפקדות של העמית או בן/בת זוגו, וכן עבור עמית מוטב המפקיד עבור ילדיו, בתנאי שגילם מעל 18. 

ריכוז הטבות המס בעת הפקדה בקופת גמל

 

סוג הנישום

עמית מוטב / עמית לא מוטב

מעמד מס בקופת הגמל

סעיף רלוונטי בפקודה

סוג הטבת המס

פרמיה מקסימלית לניצול הטבת המס

שכיר

עמית לא מוטב

שכיר

45(א)(ד)

זיכוי בשיעור של 35%

שיעור של 7% ממשכורת מבוטחת ועד 8,900 ש”ח לחודש

שכיר

עמית לא מוטב

עצמאי

45(א)(ד)

זיכוי בשיעור של 35%

5% ממשכורת לא מבוטחת ועד 8,900 ש”ח לחודש ובניכוי הסכומים שהופקדו כעמית שכיר

שכיר

עמית לא מוטב

עצמאי

47(ב)(2)    

ניכוי

5% מהמשכורת הלא מבוטחת ועד תקרה של 8,900 ש”ח לחודש

שכיר

עמית מוטב

שכיר

45א(ה)

זיכוי בשיעור של 35%

7% ממשכורת מבוטחת ועד 8,900 ש”ח לחודש

שכיר

עמית מוטב

עצמאי

45א(ה)

זיכוי בשיעור של 35%

5% ממשכורת לא מבוטחת עד משכורת ברוטו של 17,800 ש”ח לחודש בניכוי הנמוך מבין המשכורת המבוטחת או 8,900 ש”ח לחודש

שכיר

עמית מוטב

עצמאי

47(ב1)       

ניכוי

11% מהמשכורת הלא מבוטחת עד 8,900 ש”ח לחודש בניכוי המשכורת המבוטחת. ככל שהמשכורת המבוטחת עולה על 22,250 ש”ח לא יותר הניכוי.

עצמאי

עמית מוטב

עצמאי

47(ב1)       

ניכוי

11% מההכנסה, מוגבל ב-17,800 ש”ח לחודש

עצמאי

עמית מוטב

עצמאי

45א(ה)

זיכוי

5% מההכנסה, מוגבל ב- 17,800 ש”ח לחודש – אם הפקיד לאובדן כושר עבודה

5.5% מההכנסה , מוגבל ב 17,800 ₪ לחודש – אם לא הפקיד לאובדן כושר עבודה

שכיר + עצמאי

עמית מוטב

שכיר

45א(ה)

זיכוי

7% מהמשכורת עד 8,900 ש”ח לחודש

שכיר + עצמאי

עמית מוטב

עצמאי

45א(ה)

זיכוי

5% מההכנסה הלא מבוטחת מוגבל בהכנסה ברוטו של 17,800 ש”ח ובניכוי הנמוך מבין המשכורת המבוטחת או 8,900 ש”ח לחודש

שכיר + עצמאי

עמית מוטב

עצמאי

47(ב1)

ניכוי

11% מההכנסה הלא מבוטחת עד 8,900 ש”ח לחודש בניכוי המשכורת המבוטחת. ככל שהמשכורת המבוטחת עולה על 22,250 ש”ח לא יותר הניכוי

האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה יעוץ ו/או תחליף לייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. לקבלת שירותי שיווק פנסיוני אנא צרו עמנו קשר

הטבות המס בעת הפקדות למכשירים פנסיוניים

מושגים:

עמית מוטב – יחיד שבשל הכנסתו, שולמו בעדו (תגמולים עובד ומעביד+פיצויים+מעמד עצמאי), בשנת המס, כספים לקופת גמל לקצבה, בסכום שלא פחת מ-16% מסך כל השכר הממוצע במשק באותה שנת מס. כלומר לפחות 20,256 ש"ח בשנת המס 2022.

עמית שאינו מוטב – יחיד שבשל הכנסתו, שולמו בעדו (תגמולים עובד ומעביד+פיצויים+מעמד עצמאי), בשנת המס, כספים לקופת גמל לקצבה, בסכום שפחת מ-16% מסך כל השכר הממוצע במשק באותה שנת מס. כלומר פחות מ 20,256 ש"ח בשנת המס 2022.

ניכוי סעיף 47 – הפחתה של סכום מההכנסה החייבת במס, הטבה בשיעור המס השולי (לעצמאי גם חסכון בביטוח לאומי).

זיכוי סעיף 45- הפחתה של סכום מהמס לתשלום. הזיכוי הינו בשיעור של 35% למעט זיכוי לביטוח חיים בחברת ביטוח העומד על שיעור של 25%.

הכנסה מבוטחת: הכנסת עבודה שבשלה שילם מעביד בעד עובדו סכומים לקופת גמל לתגמולים או לקופת גמל לקצבה, וכן הכנסת עבודה שבשלה זכאי העובד לקצבה על פי דין או חוזה (פנסיה תקציבית).

הכנסה לא מבוטחת: הכנסת עבודה בגינה אינו מפקיד המעסיק כספים לקופת גמל לקצבה וכן הכנסה אחרת שאינה ממשכורת עד לסכום של 106,800 ש"ח (שנתי).

יובהר כי עמדת רשות המיסים הינה כי שכר שהמעסיק הפקיד בגינו לפיצויים בלבד מהווה שכר לא מבוטח לעניין סעיף 47 לפקודה כך שניתן להפקיד סכומים בעד שכר זה במעמד עצמאי וליהנות מניכוי.

הכנסה נוספת לעצמאי : סך כל הכנסתו החייבת של יחיד, שאינה הכנסה מבוטחת ועד לסכום של 213,600 ש"ח לשנה.

יובהר כי הטבות המס ניתנות רק בשל הפקדות העמית או בן זוגו וכן עבור עמית מוטב המפקיד עבור ילדיו ובתנאי שגילם מעל 18.

טבלת ריכוז הטבות המס בעת הפקדה בקופ"ג 

סוג הנישוםעמית מוטב / עמית לא מוטבמעמד מס בקופת הגמלסעיף רלוונטי בפקודהסוג הטבת המספרמיה מקסימאלית לניצול הטבת המס
שכירעמית לא מוטבשכיר45(א)(ד)זיכוי בשיעור של 35%שיעור של 7% ממשכורת מבוטחת ועד 8,900 ש"ח לחודש
שכירעמית לא מוטבעצמאי45(א)(ד)זיכוי בשיעור של 35%5% ממשכורת לא מבוטחת ועד 8,900 ש"ח לחודש ובניכוי הסכומים שהופקדו כעמית שכיר
שכיר עמית לא מוטבעצמאי47(ב)(2)ניכוי5% מהמשכורת הלא מבוטחת ועד תקרה של 8,900 ש"ח לחודש
שכירעמית מוטבשכיר45א(ה)זיכוי בשיעור של 35%7% ממשכורת מבוטחת ועד 8,900 ש"ח לחודש
שכירעמית מוטבעצמאי45א(ה)זיכוי בשיעור של 35%5% ממשכורת לא מבוטחת עד משכורת ברוטו של 17,800 ש"ח לחודש בניכוי הנמוך מבין המשכורת המבוטחת או 8,900 ש"ח לחודש
שכירעמית מוטבעצמאי47(ב1)ניכוי11% מהמשכורת הלא מבוטחת עד 8,900 ש"ח לחודש בניכוי המשכורת המבוטחת. ככל שהמשכורת המבוטחת עולה על 22,250 ש"ח לא יותר הניכוי.
עצמאיעמית מוטבעצמאי47(ב1)ניכוי11% מההכנסה, מוגבל ב-17,800 ש"ח לחודש
עצמאיעמית מוטבעצמאי45א(ה)זיכוי

5% מההכנסה, מוגבל ב- 17,800 ש"ח לחודש – אם הפקיד לאובדן כושר עבודה

5.5% מההכנסה , מוגבל ב 17,800 ₪ לחודש – אם לא הפקיד לאובדן כושר עבודה

שכיר+עצמאיעמית מוטבשכיר45א(ה)זיכוי7% מהמשכורת עד 8,900 ש"ח לחודש
שכיר+עצמאיעמית מוטבעצמאי45א(ה)זיכוי5% מההכנסה הלא מבוטחת מוגבל בהכנסה ברוטו של 17,800 ש"ח ובניכוי הנמוך מבין המשכורת המבוטחת או 8,900 ש"ח לחודש
שכיר+עצמאיעמית מוטבעצמאי47(ב1)ניכוי11% מההכנסה הלא מבוטחת עד 8,900 ש"ח לחודש בניכוי המשכורת המבוטחת. ככל שהמשכורת המבוטחת עולה על 22,250 ש"ח לא יותר הניכוי

האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה יעוץ ו/או תחליף לייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. לקבלת שירותי שיווק פנסיוני אנא צרו עמנו קשר