מאמרים מקצועיים

מדריך: כיצד למלא טופס 161

בטופס 161, המעסיק מפרט בפני רשות המיסים את כספי הפיצויים שהופקדו לקרן הפנסיה של העובד, ואת מענקי הפרישה השונים, ככל שיש כאלו. לנוחותכם, מצורף טופס 161 עם הסבר קצר כיצד למלא כל שדה

קראו עוד >>

המדריך למעסיק: טופס 161 החדש

רשות המיסים קבעה 7 תנאים מצטברים הנוגעים לפרישת העובד שעמידה בכולם תאפשר למעסיק לאמץ אליו את סמכויות רשות המיסים ולמלא את חלק ג' באופן שטופס 161 במלואו, ישמש כאישור מס לבחירות העובד

קראו עוד >>

עדכון לוחות תמותה

הנקודות המרכזיות שעולות מהחוזר ונייר העמדה בנושא, וההשלכות העיקריות הצפויות בחיסכון ארוך טווח על חברות הביטוח, קרנות הפנסיה, המבוטחים והעמיתים

קראו עוד >>

חוזר הנמקה

המסמך נולד כדי לאפשר לבעלי הרישיון לקיים את הוראות סעיף 14 לחוק הייעוץ הפנסיוני, המחייב להעביר ללקוח מסמך מפורט עם ההמלצות בדבר כדאיות החיסכון הפנסיוני

קראו עוד >>