קרן השתלמות לשכירים

מהי קרן השתלמות?

קרן השתלמות היא מוצר לחיסכון הוני חד-פעמי לטווח קצר-בינוני.

במסגרת קרן השתלמות, המעסיק והעובד מפקידים כספים מדי חודש, על פי שיעורי ההפקדות שנקבעו בתקנות קופות הגמל. שיעור ההפקדות המרבי של המעסיק הוא 7.5% מהשכר (למעט חריגים כמו רופאים, להם נקבע שיעור של 8.4% מהשכר), ושיעור ההפקדה של העובד הוא לרוב 2.5% מהשכר.

האם ומתי אפשר למשוך את הכסף?

ניתן למשוך את הכספים שנחסכו בקרן ההשתלמות בכל נקודת זמן, בכפוף לתשלום מס.

עם זאת, לרוב לא כדאי: את הכספים שנצברו בקרן ניתן למשוך אחרי 6 שנים ללא תשלום מס (3 שנים לחוסכים שהגיעו לגיל פרישה).

גם אחרי 6 שנים לא בהכרח כדאי למשוך את הכסף. קרן השתלמות היא אפיק החיסכון היחיד כיום בישראל שהרווחים הנצברים בו (עד תקרת הפקדה מוטבת) פטורים ממס במשיכה כדין. מס רווחי הון עומד על 25% מהרווח הריאלי, ולעיתים על 15% מהרווח הנומינלי. החיסכון בקרן השתלמות פטור ממס בגין הרווחים הללו.

מהם דמי הניהול של קרנות השתלמות?

דמי הניהול בקרנות השתלמות הם מצבירה בלבד (מיתרת החיסכון), כאשר דמי הניהול המרביים עומדים על 2% לשנה.

דמי הניהול שנגבים בפועל לרוב נמוכים מכך משמעותית, ותלויים ביתרה שנצברה, וביכולות המו"מ של החוסך וסוכן הביטוח שלו מול קרן ההשתלמות.

היכן מושקע הכסף?

הכספים המופקדים בקרנות השתלמות מושקעים לרוב בשוק ההון. לכל קרן השתלמות יש כמה מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות, ממסלול שקלי או צמוד מדד, דרך מסלולים כלליים ועד מסלול מנייתי.

ניתן לעבור תמיד ממסלול למסלול, או לפזר את ההשקעה בכמה מסלולים, ללא תשלום מס.

טיפ: הרווח בקרן ההשתלמות לרוב פטור ממס, לכן בראייה כוללת של סך הנכסים המושקעים בשוק ההון, רצוי למקסם את מרכיבי הסיכון היחסיים בקרן ההשתלמות.

האם ניתן להלוות כסף מקרן השתלמות?

רוב קרנות ההשתלמות מאפשרות לקבל הלוואה כנגד שעבוד הקרן. תנאי ההלוואות מקרנות השתלמות לרוב אטרקטיביים יותר מחלופות הלוואה אחרות, לרבות הלוואות מהבנק.

אם הקרן אינה נזילה, ניתן לקבל הלוואה של עד 50% מהיתרה. במקרה שהקרן נזילה, ניתן לקבל הלוואה בשווי של עד 80% מהיתרה.

תנאי ההלוואה ואישורה כפופים לכללים של הגוף המנהל את הקרן.

האם אפשר להגדיל את חלק העובד בקרן ההשתלמות?

רבים לא יודעים זאת, אך העובד רשאי להגדיל את חלקו בקרן ההשתלמות, מעל שיעור ההפקדה של 2.5% מהשכר.

רצוי לשקול את האפשרות הזו, כי קרן השתלמות היא חלופת חיסכון ראויה, בעלת יתרונות משמעותיים וגמישות כלכלית גבוהה עבור החוסכים.

האם ניתן לעבור קרן השתלמות?

בהחלט. תקנות הניוד מאפשרות להעביר את קרן ההשתלמות שלכם לכל גוף אחר, מבלי לפגוע בוותק שלך או ביתרה שצברת, ומבלי לשלם קנסות.

מה השפעת הוותק של קרנות השתלמות?

אחרי 6 שנות ותק בקרן ההשתלמות, הקרן הופכת לנזילה ואפשר למשוך אותה כסכום חד-פעמי פטור ממס (למעט מס רווחי הון בגין רווחים שנצברו בגין הפקדות מעל התקרה).

אולם האם ניתן להשליך ותק בין הקרנות, למשל במקרה שבו קרן השתלמות אחת הגיעה לוותק של 6 שנים, וקרן אחרת טרם הגיע לוותק הזה? תקנות מס הכנסה (לתנאים שבהם חשבונות שונים בקרן ההשתלמות ייחשבו לחשבון אחד) קובעות כי ניתן להשליך ותק בין קרנות השתלמות במסגרת התנאים הבאים:

1. לפחות אחד מהחשבונות הוא במעמד שכיר

2. לא בוצעו הפקדות חופפות בשתי הקופות

3. העובד והמעסיק מסרו הצהרה לקרן הוותיקה ולקרן החדשה, על המשך הפקדות לקרן החדשה בלבד, הכוללת את שם הקרן החדשה ומספר החשבון בה

4. לא נמשכו כספים בפטור ממס מהקרן הוותיקה לפני סגירת החשבון, ולא הופקדו כספים נוספים אחרי סגירת החשבון

5. חובה לבצע משיכה מלאה מהקרן הצעירה ורק לאחר מכן ניתן לבצע משיכה מלאה או חלקית מהקרן הוותיקה, אשר תחסם להפקדות חדשות ולא יהיה ניתן להשתמש בעתיד בוותק שלה לעניין השלכת ותק עם קרנות אחרות

6. אם בוצעה משיכה חלקית מהקרן הוותיקה, היתרה שנשארה בקרן תהיה נזילה למשיכה בכל עת.

 

האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה יעוץ ו/או תחליף לייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. לקבלת שירותי שיווק פנסיוני אנא צרו עמנו קשר

קרן השתלמות לשכיר

מהי קרן השתלמות?

קרן השתלמות היא מוצר לחסכון הוני חד פעמי לטווח קצר בינוני.

מדי חודש המעסיק והעובד השכיר מעבירים כסף לקרן השתלמות.

סכום הכסף שמועבר מחושב על פי שיעורי הפקדות שנקבעו בתקנות קופות הגמל.

השיעור המרבי של המעסיק הינו 7.5% מהשכר (למעט חריגים כמו רופאים להם השיעור הינו 8.4% מהשכר) ושיעור ההפקדה של העובד הינו בדרך כלל 2.5% מהשכר.

מתי אני יכול להשתמש בכסף שחסכתי בקרן ההשתלמות?

תמיד! השאלה האמיתית היא לא מתי אלא האם כדאי??

כלומר, ניתן למשוך את קרן ההשתלמות בכל נקודת זמן בתשלום מס.

מתי אוכל למשוך את הקרן ללא מס?

משיכה ללא מס יכולה להיעשות לאחר 6 שנות חסכון בקרן ( או 3 שנים למי שהגיע לגיל הפרישה).

מקובל לשמוע על המטבח החדש, האוטו שהוחלף, הטיול הגדול לבר מצווה שמומן, מהיכן??? " איך שקרן ההשתלמות שלי הגיעה ל6 שנים משכתי את הכסף ☺"

אחת מהטעויות השכיחות היא אם אפשר לוקחים! 

קרן השתלמות היא אפיק החסכון היחידי כיום בישראל שהרווחים שנצברו בו (עד תקרת הפקדה מוטבת) פטורים ממס במשיכה כדין.

בדר"כ מס רווחי הון עומד על שיעור של 25% מהרווח הריאלי, לעיתים 15% מהרוווח הנומינאלי אבל תמיד הוא נמצא שם , חי, בועט ובעיקר נושך!

החסכון בקרן ההשתלמות פטור ממס בגין הרווח!!!

מהם דמי הניהול שגובים בקרנות השתלמות?

דמי הניהול בקרנות ההשתלמות הינם מהצבירה בלבד (מיתרת החסכון).

דמי הניהול המרביים עומדים על שיעור של 2% לשנה , בדר"כ נגבים דמי ניהול נמוכים מכך משמעותית התלויים בעיקר ביכולת המשא ומתן שלך ושל סוכן הביטוח שלך מול קרן ההשתלמות וכמובן היתרה שצברת.

היכן מושקע הכסף?

הכספים מושקעים בדר"כ בשוק ההון. לכל קרן השתלמות ישנם מספר מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות, ממסלול שקלי או צמוד מדד דרך מסלולים כלליים ועד מסלול מנייתי.

ניתן לעבור תמיד בין מסלול למסלול או אף לפזר את ההשקעה במספר מסלולים ללא תשלום מס!

טיפ

כאמור, הרווח בקרן השתלמות בדר"כ פטור ממס ולכן בראיה כוללת של סך הנכסים האישיים שלי המושקעים בשוק ההון, רצוי למקסם את מרכיבי הסיכון היחסיים בקרן ההשתלמות.

הלוואות מקרן השתלמות

מרבית קרנות ההשתלמות מאפשרות קבלת הלוואה כנגד שעבוד הקרן.

תנאי ההלוואה בדר"כ אטקרטיביים ביותר אל מול חלופות הלוואה אחרות לרבות הלוואות מהבנק.

שיעור ההלוואה המרבי שניתן לקבל אם קרן ההשתלמות אינה נזילה הינו עד 50% מהיתרה ואם הקרן נזילה עד 80% מהיתרה.

תנאי ההלוואה ואישור קבלתה כפופים לכללים הפרטניים של הגוף המנהל את הקרן.

האם אני יכול להגדיל את חלק העובד בקרן ההשתלמות?

רבים לא מודעים לכך אבל העובד רשאי להעביר שיעורים גבוהים מ 2.5% לקרן ההשתלמות! 

מדובר באלטרנטיבת חסכון ראויה, המגלמת בתוכה יתרונות משמעותיים וגמישות כלכלית גבוהה לחוסך.

 

האם אני יכול לעבור לקרן השתלמות אחרת?

בוודאי, תקנות הניוד מאפשרות ניוד של קרן ההשתלמות שלך לכל קרן השתלמות אחרת ללא פגיעה בותק שלך, ביתרה שצברת וללא קנסות!

 

מהי ההשלכת ותק בין קרנות השתלמות                                

ידוע כי באופן עקרוני לאחר 6 שנות ותק בקרן ההשתלמות, הקרן הופכת לנזילה וניתן למשוך אותה כסכום חד פעמי פטור ממס ( למעט מס רווחי הון בגין רווחים שנצברו בגין הפקדות מעל התקרה). השאלה היא, מה דין קרן השתלמות אחת שהוותק שלה הגיע ל- 6 שנים וקרן אחרת שטרם הגיעה ל 6 שנים? האם ניתן להשליך וותק בין הקרנות לטובת משיכתם כדין? 

תקנות מס הכנסה ( כללים לתנאים שבהם חשבונות שונים בקרן השתלמות ייחשבו לחשבון אחד) קובעות כי ניתן להשליך ותק בין קרנות השתלמות בהתקיים התנאים הבאים:

  1. לפחות אחד מהחשבונות הינו במעמד שכיר.
  2. לא בוצעו הפקדות חופפות בשתי הקופות.
  3. נמסרה הצהרה של העובד והמעביד לקרן הותיקה ולקרן החדשה על המשך הפקדות לקרן החדשה בלבד הכוללת את שם הקרן החדשה ומס' החשבון בה.
  4. לא נמשכו כספים בפטור ממס מהקרן הותיקה טרם סגירת החשבון ולא הופקדו כספים נוספים לאחר סגירת החשבון.
  5. חובה לבצע משיכה מלאה מהקרן הצעירה ורק לאחר מכן ניתן לבצע משיכה מלאה או חלקית מהקרן הותיקה שתחסם להפקדות חדשות ולא יהיה ניתן להשתמש בעתיד בותק שלה לעניין השלכת ותק עם קרנות אחרות.
  6. במידה ובוצעה משיכה חלקית מהקרן הותיקה, היתרה שנשארה תהיה נזילה למשיכה בכל עת.

 

רוצה לשמוע פרטים נוספים ? מעוניין למקסם את החיסכון שלך בקרן ההשתלמות?

לפרטים נוספים צור קשר