קרן פנסיה
מקיפה וכללית

קרן פנסיה מקיפה

במדינת ישראל יש 8 קרנות פנסיה מקיפות חדשות. כל הקרנות האלה נהנות מהבטחת תשואה של המדינה בריבית מובטחת בשיעור מובטח של 5.15%, בגין 30% מהצבירות של החוסכים. עם זאת, בעקבות רפורמה של משרד האוצר, שיעור האג"ח לחוסכים ילך ויפחת עם השנים. 

בהתאם לכך, המדינה מגבילה את הסכום שניתן להעביר מדי חודש לקרן הפנסיה, לסכום של 5,139.76 ₪ (נכון לשנת 2024).  

קרן פנסיה בהגדרתה היא קרן הדדית, כלומר כל עמיתי הקרן משתתפים באיזון האקטוארי של סך נכסי הקרן אל מול סך התחייבויות הקרן. בהתאם לכך, ייתכן עודף אקטוארי שיגדיל את צבירות העמיתים בקרן, או גרעון אקטוארי שיקטין את צבירות העמיתים בקרן. בנוסף, זכויות וחובות עמיתי הקרן מוגדרים באמצעות תקנון שניתן לשינוי בכל עת, כאשר השינויים לרוב אינם חלים רטרואקטיבית.

קרן פנסיה מקיפה כוללת באופן מובנה גם כיסוי ביטוחי למקרי נכות ופטירה. עלות הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה זולה מאוד, מפני שקרן הפנסיה היא הדדית. הביטוח למקרה פטירה בקרן הפנסיה נקרא פנסיית שארים, ומבטיח פנסיה לבן/בת הזוג לכל ימי חייו, ולילדים עד גיל 21. הביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה בקרן הפנסיה נקרא פנסיית נכות, ומבטיח קצבה חודשית בשיעור של עד 75% מהשכר המבוטח בקרן, וכן את המשך תשלומי העובד והמעביד לקרן הפנסיה, ע"ח קרן הפנסיה.

חשוב לדעת: הגדרת הנכות בקרן הפנסיה היא חוסר יכולת לעבוד בעיסוק האחרון או בעיסוק אחר בהתאם להכשרתו, השכלתו וניסיונו של המבוטח. לעיתים, נדרש לשפר את ההגדרה הזו על ידי רכישת כיסוי "מטריה" בחברת הביטוח, כך שההגדרה תתאים אך ורק לעיסוק האחרון של המבוטח.

קרן פנסיה כללית

קרן פנסיה כללית דומה מאוד במאפייניה לקרן פנסיה מקיפה חדשה, למעט העובדה כי אינה זכאית להבטחת תשואה, וכל הצבירות של העמיתים בקרן מושקעות בשוק ההון, ללא הבטחת תשואה מינימלית. בהתאם לכך, אין הגבלה על הסכום החודשי שניתן להעביר מדי חודש לקרן. 

רוב הקרנות הכלליות כוללות כיסויים למקרי נכות ופטירה, ואף ניתן לבחור במסלול לזקנה בלבד, שבו החוסך אינו רוכש כיסוי ביטוחי כלל, וכל הכסף שמועבר מדי חודש נחסך למטרת קצבת זקנה, בניכוי דמי ניהול.

 

האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה יעוץ ו/או תחליף לייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. לקבלת שירותי שיווק פנסיוני אנא צרו עמנו קשר

קרנות פנסיה

קרן פנסיה מקיפה:

ישנן 9 קרנות פנסיה מקיפות חדשות במדינת ישראל. כל הקרנות נהנות מהקצאת אג"ח מיועד של המדינה המעניקות ריבית מובטחת בשיעור של 4.86% בגין 30% מהצבירות של החוסכים ואולם בעקבות רפורמה של משרד האוצר שיעור האג"ח לחוסכים ילך ויפחת עם השנים…..

בהתאם, המדינה מגבילה את כמות הכסף שניתן להעביר מדי חודש לקרן הפנסיה עד לסכום של כ 4,212 ₪ לחודש (נכון לשנת 2019)

קרן הפנסיה הינה בהגדרתה קרן הדדית כלומר כל עמיתי הקרן משתתפים באיזון האקטוארי של סך נכסי הקרן אל מול סך התחייבויות הקרן ובהתאם יתכן עודף אקטוארי שיגדיל את צבירות העמיתים בקרן או גרעון אקטוארי שיקטין את צבירות העמיתים בקרן. בנוסף זכויות וחובות עמיתי הקרן מוגדרים באמצעות תקנון שניתן לשינוי בכל עת . בדרך כלל השינויים אינם חלים רטרואקטיבית.

בקרן הפנסיה המקיפה קיימים באופן מובנה גם כיסויים ביטוחיים למקרה נכות ופטירה. עלות הכיסויים הביטוחיים בקרן הפנסיה זולה מאוד ( בגלל שקרן הפנסיה הינה הדדית). הביטוח למקרה פטירה בקרן הפנסיה נקרא פנסיית שארים והוא מבטיח פנסיה לבן/בת הזוג לכל ימי חייו ולילדים עד גיל 21. הביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה בקרן הפנסיה נקרא פנסיית נכות והוא מבטיח קצבה חודשית בשיעור של עד 75% מהשכר המבוטח בקרן וכן את המשך תשלומי העובד והמעביד לקרן הפנסיה ע"ח קרן הפנסיה.

נדגיש כי הגדרת הנכות בקרן הפנסיה הינה  היכולת לעבוד בעיסוק האחרון או בעיסוק אחר בהתאם להכשרתו, השכלתו וניסיונו של המבוטח ולעיתים נדרש לשפר את ההגדרה באמצעות רכישת כיסוי "מטריה" בחברת ביטוח כך שההגדרה תתאים לעיסוק האחרון של המבוטח בלבד.

קרן פנסיה כללית:

קרן הפנסיה כללית דומה מאוד במאפייניה לקרן פנסיה מקיפה חדשה למעט העובדה כי היא לא זכאית להקצאת אג"ח מיועד מהמדינה וכל הצבירות של העמיתים בקרן מושקעות בשוק ההון ללא הבטחת תשואה מינימאלית. בהתאם כמות הכסף שניתן להעביר מדי חודש לקרן אינה מוגבלת בסכום מסויים.

במרבית הקרנות הכלליות קיימים כיסויים למקרה נכות ופטירה ואף ניתן לבחור במסלול לזקנה בלבד בו החוסך אינו רוכש כיסויים ביטוחיים בכלל וכל הכסף שמועבר מדי חודש לאחר ניכוי דמי ניהול נחסך למטרת קצבת זקנה.האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה יעוץ ו/או תחליף לייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. לקבלת שירותי שיווק פנסיוני אנא צרו עמנו קשר