היערכות לסוף שנה

המדריך לסוכן: היערכות לסוף שנת מס

סוכנים וסוכנות יקרים, 

במדריך זה, בחרנו לרכז עבורכם את עיקרי הנושאים הנוגעים לסוף השנה, כולל דגשים רגולטוריים רלוונטיים. 

המדריך נכתב על ידי אבי רוזנבאום, ואנו מקווים כי תדעו להפיק ממנה ערך.

 

חוזר סוכנים ויועצים 2008-10-3 "שירות סוכנים ויועצים ללקוחות", שנכנס לתוקף ב-1 בינואר 2019, קובע כי "אחת לשנתיים לכל הפחות, ייזום בעל רישיון פניית שירות ללקוח לבירור מצבו ויתעד זאת בדרך הניתנת לאחזור".

חוזר השרות מחייב את סוכן הביטוח הפנסיוני ליזום פניית שירות תוך בירור מצב לקוחותיו. חיוב זה מעניק הזדמנות גדולה לסוכן לבחון מחדש את תיקי לקוחותיו, ולהציע טכניקות ומוצרים משלימים לשיפור עתודות הפרישה של החוסכים, תוך השבחת תיק הנכסים של הסוכנות. ניהול מושכל, יעיל ומקצועי של תהליך זה עשוי לתרום רבות לחיזוק הקשר עם הלקוח תוך חיזוק מעמד הסוכן.

לקראת סוף שנת 2023, מומלץ לכל אחד מהסוכנים לעבור על כל תיקי לקוחותיו, בעלי מוצר פנסיוני או מוצר שנמכר אגב מוצר פנסיוני, וליזום פנייה ללקוח.

במסגרת הפניה, מומלץ לבחון אם מצבו השתנה, האם נדרש לקיים פגישת שירות, האם מסלולי ההשקעה תואמים את רמת הסיכון המבוקשת, את ההתאמה למצבו החדש ככל שנדרש, וכו'.

חובה לתעד את הפניה שבוצעה ותשובת הלקוח לטובת עמידה בהוראות החוזר ומתן מענה, במקרה של ביקורת מטעם רשות שוק ההון.

סוכנים וסוכנות יקרים, אנא דאגו למלא את חובתכם הרגולטורית ויותר מכך – דאגו לעתיד הכלכלי שלכם. שמירה על קשר רציף עם הלקוחות הוא אחד הגורמים המשמעותיים ביותר בשימור התיק שלכם ובשביעות רצון הלקוחות שלכם.

להלן דוגמא לנוסח פניה מוצע ללקוח:

היי_________(שם הלקוח),

אוטוטו מסתיימת לה שנת 2023, ורגע לפני שהשנה מסתיימת,
חשוב לי לבדוק איתך האם השתנה משהו במצבך התעסוקתי?
האם השתנה משהו במצבך המשפחתי? ובכלל, באופן כללי – מה שלומך?

אשמח לעדכונך בנושא.
שלך,
(שם סוכן הביטוח/סוכנות הביטוח)

נזכיר כי חובה על עצמאים להפקיד כספים למוצר פנסיוני. עצמאי שלא ימלא חובתו, חשוף לקנס בסך 500 ש"ח. 

מעבר לחובה החוקית ולקנס הצפוי, מובן כי חסכון פנסיוני הוא כלי חשוב בפני עצמו, הן לטובת יצירת עתודות ראויות לפרישה, והן לטובת כיסוי ביטוחי במקרה נכות או פטירה חלילה.

עצמאי נדרש להפקיד בהתאם להכנסה החייבת שלו במס.

מהם שיעורי ההפקדה המינימאליים עפ"י החוק?

 • עד 5,935 ש"ח (מחצית השכר הממוצע במשק) – 4.45% מההכנסה החייבת.
 • מעל 5,935 ש"ח (מחצית השכר הממוצע במשק) – 12.55% מההכנסה החייבת.
 • השכר הממוצע במשק – 11,870 ש"ח (נכון לשנת המס 2023)

מה המקסימום להפקדה עפ"י החוק?

סך ההפקדה החודשית המרבית בהתאם לחוק היא 1,009 ₪ בחודש, או 12,108 ₪ בשנה.

דוגמאות לגובה ההפקדה החודשית הנדרשת לפי החוק בהתאם להכנסה החייבת בהפקדה

הכנסה שנתית חייבת בהפקדה

הכנסה חודשית חייבת בהפקדה

סכום ההפקדה עבור ההכנסה שעד למחצית השכר הממוצע

סכום ההפקדה עבור ההכנסה שמעל למחצית השכר הממוצע ולא יותר מ-11,870 ש"ח

סך הכול הפקדה חודשית

  

4.45%

12.55%

 

72,000 

6,000 

264 

272 ₪

84,000 

7,000 

264 

133 

397 ₪

120,000 

10,000 

264 

510 

774 ₪

126,612 

11,870  

264 

745 

1,009 

180,000 

15,000 

235 

745 

1,009 

 

אנו ממליצים להציע ללקוחות עצמאיים לבצע הפקדה כדלקמן:

 1. לשקול לבצע הפקדות לקרן פנסיה מקיפה חדשה, הכוללת גם רכישת זכויות למקרה של נכות ופטירה.
 2. להחתים את העצמאי על הוראת קבע לתשלומים שוטפים החל מתחילת השנה הבאה, בהתאם להערכת ההכנסות החייבות שלו ולבצע השלמות חד פעמיות בסוף השנה ככל שנדרש, כך שהעצמאי ירכוש גם כיסוי ביטוחי.
 3. אם העצמאי ביצע הפקדה חד-פעמית לשנת 2023, יש לבקש מקרן הפנסיה לפזר אותה ל- 12 חודשים מתחילת שנת המס 2023, כדי שהעצמאי יוכל לעמוד בהוראת התקנות, ככל שיבקש בעתיד למשוך את מרכיב דמי האבטלה (כשליש מהחיסכון) המחייבות הפקדה חודשית או רבעונית לכל היותר.

מומלץ לבצע פניה יזומה ללקוחות העצמאיים בתיק הביטוח, ולהציע להם לבצע הפקדת סוף שנה לקרן השתלמות במעמד עצמאי.

נזכיר כי קרן השתלמות במעמד עצמאי ניתן לפתוח רק למי שהוא עצמאי, וזאת בניגוד לקופ"ג במעמד עצמאי, שאליה יכול להצטרף גם שכיר.

תקרת ההכנסה הקובעת להפקדה לשנת 2023: 283,905 ₪.

שיעור ההפקדה לעצמאי: 4.5% מההכנסה הקובעת, ועד 283,905 ₪ בשנה.

ההוצאה המוכרת המרבית למס: 270,000 ₪ *4.5% = 12,776 ₪.

הטבת המס שלה זכאי העצמאי: בהתאם לשיעור המס השולי שלו, ובכל מקרה לא יותר מ-50%, משמע הטבת המס המרבית יכולה לעמוד על 12,776 ₪ * 50% = 6,388 ₪.

עוד נזכיר כי במסגרת הטבת המס, העצמאי נהנה גם מהפחתת התשלום לביטוח לאומי וביטוח בריאות.

בכל מקרה, אנו ממליצים להציע ללקוחות עצמאיים לבצע הפקדה לקרן השתלמות כדלקמן:

 • להפקיד סכום חד פעמי של 19,920 ₪ ללא קשר לגובה ההכנסה שלהם (גם אם אין להם בכלל הכנסה), כי עד לסכום זה קיים פטור ממס רווחי הון בעת משיכה כדין (לאחר 6 שנות חיסכון או 3 שנים, במקרה שהגיע לגיל פרישה – 62 ושמונה חודשים לנשים, או 67 לגברים).
 • להחתים את העצמאי על הוראת קבע לתשלומים שוטפים של קרן ההשתלמות החל מינואר בשנה העוקבת, בסך חודשי של 1,660 ₪ (19,920 ₪ לחלק ל-12 חודשים).
 • להקדים ולא לחכות ל- 31/12 לביצוע ההפקדה.

הפקדה לפיצויים לבעלי שליטה

ההוצאה המותרת בניכוי לחברה בגין הפקדה לפיצויים עבור בעל השליטה, היא עד 13,310 ש"ח בשנה.

הפקדה שנתית לפיצויים עבור בעל השליטה העולה על 39,300 ש"ח בשנה, חייבת במס בידי בעל השליטה כבר במועד ההפקדה (זקיפת שווי בתלוש), ובהתאם כל ההוצאה תותר בניכוי לחברה.

הפקדה שנתית לפיצויים עבור בעל שליטה של למעלה מ-13,310 ש"ח בשנה ועד 39,300 ש"ח בשנה אינה הוצאה המותרת בניכוי לחברה, אך אינה חייבת בזקיפת שווי.

הפתרון

פוליסת חסכון פרט לבעלי שליטה.

ניתן להציע לבעל השליטה שימוש בפוליסת פרט שאינה מוכרת כקופ"ג לפי סעיף 47, שאליה יופקדו מדי חודש או באופן חד-פעמי סכומים שקולים להפקדת הפיצויים, שאינם מותרים בניכוי, וזאת לטובת תשלומם בעתיד בעת פרישה מעבודה כמענק פרישה במזומן.

במסגרת פתרון זה, ההוצאה לצרכי מס עבור החברה לא תותר בשלב ההפקדה ואולם בשלב תשלום הכספים לבעל השליטה (בעת הפרישה) ההוצאה תותר לחברה במלואה, וזאת להבדיל מהפקדה כאמור בתוכנית פנסיונית, שבה ההוצאה לא תותר גם לא בשלב הפרישה.

מוצרי חסכון פרט כאמור עבור בעלי השליטה קיימים במרבית חברות הביטוח, ויש לפעול במשנה זהירות בעת שימוש במכשירים אלו, תוך מתן הנחיות ברורות לרואה החשבון של החברה לעניין אופן רישום האמור במאזני ודוחות החברה.

הפקדה לתגמולים לבעלי שליטה

ההפקדה לתגמולים לבעל שליטה היא כמו לכל שכיר שאינו בעל שליטה. ההוצאה המותרת בניכוי לחברה בגין ההפקדה למרכיב התגמולים אינה מוגבלת, אולם בעל השליטה יחויב בזקיפת שווי כמפורט להלן.

הפקדה עד שיעור של 7.5% מפעמיים וחצי השכר הממוצע במשק עבור תגמולים וכולל ההפקדה לביטוח בשל אי כושר עבודה, אינה חייבת במס בידי בעל השליטה במועד ההפקדה וההוצאה מוכרת לחברה במלואה (2,225.6 ש"ח = 7.5% * 29,675 ₪ ).

הפקדה בסכום העולה על 2,225.6 ש"ח בחודש תחויב במס אצל בעל השליטה, ותוכר כהוצאה בחברה.

קרן השתלמות לבעלי שליטה

הטבות מס בעת הפקדה לקרן השתלמות לבעלי שליטה הינה שהפקדת מעסיק בשיעור של 4.5% מהווה הוצאה מוכרת לחברה.

אנו ממליצים להציע ללקוחות בעלי שליטה לבצע הפקדות כדלקמן:

תקרת השכר להפקדה לקרן השתלמות  15,712 ₪ (התקרה לפטור ממס רווחי הון).

שיעור הפקדת המעסיק: 7.5% – אומנם ההוצאה המוכרת לחברה הינה עד 4.5%, משמע 3% מההפקדה אינה הוצאה מוכרת לחברה, ואולם זו גם אינה הכנסה חייבת במס בידי בעל השליטה. כלומר, החברה "מעבירה" כסף לבעל השליטה בעלות של מס חברות בלבד = 23%.

שיעור הפקדת העובד: 2.5%, בין אם שיעור הפקדת המעסיק הינו 4.5% ובין אם 7.5%, וזאת מאחר והפקדה כאמור פטורה ממס רווחי הון בעת משיכה כדין.

להחתים את בעל השליטה על הוראת קבע לתשלומים שוטפים חודשיים לקרן השתלמות.

ככל שבעל השליטה לא ביצע הפקדות השנה לקרן השתלמות, ניתן לבצע הפקדות רטרואקטיבית לתחילת השנה, וליהנות מהטבות המס.

פנסיה תקציבית לבעל שליטה

ההוצאה המותרת בניכוי לחברה בגין קצבה שתשולם לבעל שליטה לאחר פרישתו מהחברה (ולקרובו לאחר פטירתו) מוגבלת לקצבה המחושבת לפי הנוסחה הבאה:

משכורתו הממוצעת של בעל השליטה בכל תקופת העבודה (במונחים נומינליים) כפול הוותק בשנים כפול 1.5%.

הסדר כאמור של פנסיה תקציבית לבעל שליטה הינו הסדר הדורש מומחיות רבה, לרבות חוות דעת אקטוארית לחישוב התחייבות החברה ואישור פקיד השומה.

במסגרת הוראות טופס 161 החדש, נדרש לדווח על פרישות בעלי פרישה עם הסדר פנסיה תקציבית.

אובדן כושר עבודה

ההוצאה המותרת בניכוי בגין רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה לא תעלה על פרמיה מרבית בשיעור של 3.5% מההכנסה החייבת, עד פעמיים וחצי (2.5) מהשכר הממוצע במשק, ובסך הכול פרמיה מרבית חודשית של 1,038 ש"ח.

עצמאי רשאי ליהנות מהוצאה מוכרת בגין פרמיה זו בנוסף להפקדת פרמיה לקופת גמל בשיעור של 16% מההכנסה החייבת, ועד 18,800 ש"ח, המזכה אף היא בהטבות מס.

ניכוי הוצאות סוציאליות

כדי שההפקדות הסוציאליות בגין משכורת דצמבר יותרו בניכוי של אותה שנה, יש לוודא שהן יועברו לקופת הגמל של העובד עד לסוף חודש ינואר של שנת המס העוקבת. 

מומלץ לבצע פניה יזומה ללקוחות התיק ולהציע חסכון בקופת גמל להשקעה.

קופת גמל השקעה הינה מוצר חסכון שניתן להפקיד בעדו סכום שלא יעלה על 76,449 ₪ בשנה.

הפקדה זו אינה מעניקה הטבות מס, אך יחד עם זאת מדובר בחסכון שנזיל למשיכה חד-פעמית בכל עת, בניכוי מס רווחי הון בשיעור של 25% בגין הרווח הריאלי, הנהנה מהיתרונות הגלומים בהשקעה באמצעות מכשירי החסכון הפנסיוני דוגמת קופות הגמל, כולל דחיית מס רווחי הון מובנית, מגוון רחב של מסלולי השקעה לרבות אפשרות להיחשף להשקעה בנכסים לא סחירים, פטור מעמלות קניה מכירה, אפשרות לעבור בין מסלולי השקעה ללא חבות מס, ואף אפשרות לניוד הכספים בין יצרנים שונים ללא חבות מס.

כמה נקודות חשובות הנוגעות לקופ"ג להשקעה:

 1. תקנות ניוד המאפשרות ניוד של קופ"ג להשקעה בין גופים מוסדיים שונים, וכן ניוד הקופה לעמיתים שגילם מעל 60 לקופה לקצבה, לטובת קבלת קצבה מיידית הפטורה ממס, לרבות בגין מרכיב הרווח (קצבה מוכרת).
 2. ניתן לפתוח את קופ"ג להשקעה גם ע"ש קטינים וגם כמקנה מתנה (מתאים לסבא ו/או סבתא שרוצים לחסוך עבור הנכדים, אך לשמור על שליטה על הכסף). התקרה היא עד 76,449 ₪ עבור כל ת"ז, ואינה משותפת לתא המשפחתי.
 3. ניתן לבצע הפקדה מיידית עכשיו ושוב בתחילת השנה העוקבת, ובכך לתת מענה כמעט מיידי לסכום השקעה של כ-150,000 ₪ לכל מס' ת"ז בתא המשפחתי.
 4. ניתן לבצע הפקדה חד פעמית וכן הפקדה שוטפת לקופ"ג להשקעה, וזאת עד לתקרה השנתית.
 5. הרווחים בקופ"ג להשקעה מוגדרים כהכנסה מירבית, משמע ניתן לקזז ממנה נקודות זיכוי אישיות שלא מנוצלות, אך יחד עם זאת אינם ברי קיזוז עם הפסדים בשוק ההון.

מכשיר חסכון נוסף שעשוי להקנות הטבות מס משמעותיות לחוסך הינו הפקדות חד-פעמיות בתוכנית פנסיונית, בהתאם להוראות תיקון 190.

הפקדות אלו נעשות במעמד עצמאי ואין לגביהן מגבלה.

למי זה רלוונטי?

 1. לקוחות בתיק הביטוח שגילם מעל 60, והחלו לקבל קצבה חודשית מתוכנית פנסיונית, לרבות פנסיה תקציבית, והיא עולה על הקצבה המזערית = 4,850 ₪ (נכון לשנת 2023).
 2. לקוחות שמתקרבים לגיל 60 או חצו את גיל 60 ועתידים להתחיל לקבל קצבה חודשית שגובהה מעל הקצבה המזערית כאמור לעיל.

היתרונות בתוכנית זו:

 1. מס רווחי הון בשיעור מופחת של 15% בלבד על הרווח הנומינלי, במקום 25% בגין הרווח הריאלי.
 2. ככל שקיימת קצבה מזערית,  התוכנית נזילה בכל עת.
 3. תכנון הורשה – במקרה פטירה עד גיל 75 וכל עוד לא הומרו הכספים לקצבה חודשית, ישולמו הכספים למוטבים ללא מס לרבות בגין מרכיב הרווח.
 4. ניצול יתרונות ההשקעה המובנים בקופ"ג (דחיית מס, השקעה בנכסים לא סחירים, פטור מעמלות קניה מכירה, מגוון מסלולי השקעה ומעבר ביניהם ללא חבות מס, ניוד הכספים בין יצרנים ללא חבות מס).

חסרונות:

 1. סך של כ-36,000 ₪ מתוך סך ההפקדה בשנת מס נתונה אינו ניתן למשיכה במיסוי של 15% בלבד על הרווח הנומינלי. משיכת כספים אלו עלולה להיות כרוכה במס שולי או אפילו כמשיכה שלא כדין במס של לפחות 35%. לחלופין, ניתן לשמור כספים אלו במסגרת תכנון הורשה, אז ישולמו כסכום חד-פעמי פטור ממס למוטבים.
 2. נזילות הכספים – מבוטח שטרם הגיע לגיל 60 ועדיין לא קיבל בפועל לפחות 3 קצבאות מתוכנית פנסיונית, השוות לפחות לסכום הקצבה המזערית, לא יכול למשוך את הכספים כסכום חד-פעמי עם מס רווחי הון בשיעור של 15% בלבד בגין הרווח הנומינלי.
 3. אינפלציה – כדאיות תשלום 15% מס בגין הרווח הנומינלי בלבד, לעומת 25% מס בגין הרווח הריאלי תלויה בשיעור עליית המדד.

שיעור עליית המדד בשנת 2023 הינו גבוה יחסית וכך גם הצפי להמשך עליית מדד המחירים לצרכן, בהתאם חשוב לבדוק איזה סוג תשלום מס רווחי הון עדיף לחוסך בנסיבות אלו. לעיתים תשלום מס רווחי הון בשיעור של 25% על הרווח הריאלי, עדיף על תשלום מס רווחי הון בשיעור של 15% על הרווח הנומינלי.

כלל אצבע – מסלול המיסוי על הרווח הנומינלי יהיה עדיף במקרה שבמועד מימוש הכסף, התשואה בקופה שבה הופקד הכסף תהיה גבוהה מפי שניים וחצי משיעור עליית מדד המחירים לצרכן, עבור אותה תקופה.

אחד היתרונות המשמעותיים של פוליסות חסכון פרט הוא האפשרות לקבל הטבות מס בגין הרווחים. על מנת לממש את הטבת המס, יש לפעול עד לסוף השנה לטובת מימוש הרווחים בפוליסת החיסכון.

חברות הביטוח מאפשרות שלא לבצע פדיון מלא של הכספים לחשבון הבנק של הלקוח אלא לבצע פדיון רעיוני במסגרתו, חברת הביטוח מבצעת מימוש של הרווחים בלבד וממשיכה לנהל את יתרת הכספים בפוליסה ללא שינוי.

קבלת הטבת המס כרוכה בקבלת אישור מחברת הביטוח (אישור על ניכוי המס בדומה לטופס 867 מהבנק) ובהגשת דיווח למס הכנסה. חוסך אשר לא נדרש להגיש דוחות שנתיים למס הכנסה, צריך לשקלל את עלויות הגשת הדוח השנתי למס הכנסה למול הטבות המס הצפויות.

הטבות המס שניתן לקבל עבור רווחים בפוליסות חסכון פרט

ע"פ סעיפים 125ד' ו-125ה' לפקודת מס הכנסה, זכאים להטבות המס מי שהוא או בן/בת זוגו נולדו לפני 1948.

הפטור ממס ניתן על רווחים בתוכנית חסכון בבנק ובפוליסת פרט בחברת ביטוח הנחשבות לעניין דיני המס לתוכנית חסכון, והרווחים הנצברים בה נחשבים להכנסה מריבית, ולפיכך זכאים לפטור.

הפטור ניתן ליחיד ו/או בן זוגו שנולד לפני 1948 (נוסח הסעיף הינו אם היחיד או בן זוגו הגיע לגיל פרישה חובה 67 וביום 1.1.2003 מלאו לאחד מהם לפחות 55 שנים). הפטור השנתי (לשנת 2023) עומד על 14,520 ש"ח ליחיד ו-17,760 ש"ח לזוג. לפיכך, הטבת המס יכולה להגיע במקסימום להחזר מס של 3,630 ש"ח ליחיד או 4,440 ש"ח לזוג עבור כל שנת מס בנפרד.

דוגמאות:

 1. אחד מבני הזוג נולד לפני 1948 והפקיד 250,000 ש"ח בפוליסת חסכון בחברת ביטוח אשר העניקה תשואה חיובית ריאלית נטו של 4%, נוצר לו רווח של 10,000 ש"ח החייב במס בשיעור של 25% כלומר 2,500 ש"ח. הזכאות השנתית לריבית פטורה לחוסך זה היא 14,520 ש"ח, כלומר ההטבה שלה הוא זכאי עולה על הרווח בפועל שנוצר לו. החוסך יוכל להגיש בקשה להחזר המס שנוכה לו ולקבל בחזרה את כל המס ששילם, בסך 2,500 ש"ח.
 2. שני בני הזוג נולדו לפני 1948 והפקידו 400,000 ש"ח בפוליסת חסכון בחברת ביטוח אשר העניקה תשואה חיובית ריאלית נטו של 4%, נוצר להם רווח של 16,000 ש"ח החייב במס בשיעור של 25% כלומר 4,000 ש"ח. הזכאות השנתית לריבית פטורה לזוג זה היא 17,760 ש"ח, כלומר ההטבה שלה הם זכאים עולה על הרווח בפועל שנוצר להם. הם יוכלו להגיש בקשה להחזר כול המס שנוכה להם.

 דוגמא נוספת להשוואת הסכום נטו למימוש בין פוליסת חסכון פרט לבין קרן נאמנות/תיק השקעות עבור בני זוג שנולדו לפני 1948:

 

פוליסת חסכון פרט

תיק השקעות/ קרן נאמנות

סכום ההשקעה

400,000 ש"ח

400,000 ש"ח

תשואה ריאלית נטו במועד המימוש

4.44%

4.44%

הרווח במועד המימוש

417,760 ₪ * 4.44% = 17,760 ש"ח

417,760 ₪ 8 4.44% = 17,760 ₪

יתרה עדכנית במועד המימוש

417,760 ₪

417,760 ₪

פטור ממס לפי סעיף 125ד'

17,760 ש"ח

אין זכאות

סכום חייב במס

-0-

17,760 ₪

מס לתשלום (25%)

-0-

4,440 ₪

סכום נטו לבנק

417,760 ₪

413,320 ₪

תשואה נטו למשקיע

4.44%

3.33%

 

הטבות נוספות לתוכנית חסכון

פטור בשל מיעוט הכנסות

סעיף 125ד'(ב) לפקודה מאפשר ניצול הטבת מס משמעותית לא רק בהתאם למבחן הגיל אלא גם בהתאם למבחן הכנסות בכל גיל. כלומר, מי שהכנסתו והכנסת בן זוגו בשנת המס אינה עולה על 67,560 ש"ח  זכאי לריבית פטורה של עד 10,560 ש"ח לשנה.

במבחן ההכנסות, יש לכלול את הריבית עצמה ואת כל סוגי ההכנסות, לרבות הכנסות פטורות ממס, כולל קצבאות ביטוח לאומי לרבות רווח הון ושבח מקרקעין.

 פטור ממס על ריבית מזכה

פטור לפי סעיף 125ה' מיועד למי שהוא או בן זוגו נולדו לפני 1948, ומקנה פטור ממס על ריבית מזכה (ריבית מוטבת). תנאי הזכאות לפטור הם: מי שהכנסתו יחד עם הכנסת בן/בת זוגו נמוכה מ-8,660 ש"ח בחודש או 109,440 ש"ח בשנה.

כלומר, מי שאין לו ולבן/בת זוגו הכנסה כלל ייהנו ממלוא הפטור, ובעלי הכנסות נמוכות מ-109,440 ש"ח יקבלו הטבה חלקית. הפטור המקסימלי יכול להגיע ל-38,304 ש"ח.

במבחן ההכנסות יש לכלול הכנסות מקצבה לפי סעיפים 9(א) ו-9(ב), לרבות הכנסות פטורות ממס וקצבת שאירים, לא כולל קצבאות פטורות מהביטוח הלאומי, הכנסות מריבית, מהשכרת דירת מגורים פטורה ממס, מרווח הון ומשבח מקרקעין.

הערות 

 1. ניתן לנצל את כל ההטבות המס, הן אינן מתקזזות.
 2. לא ניתן לצבור את ההטבה. כלומר, ההטבה ניתנת למימוש בגין כל שנת מס בנפרד, ועד לתקרות הקבועות בסעיף ולא ניתן להעבירה לשנה אחרת.
 3. ההטבה אינה ניתנת באופן אוטומטי, ויש ליזום את קבלתה באמצעות "פדיון רעיוני" מול חברת הביטוח. משמעות הפדיון הרעיוני היא פדיון והפקדה חוזרת לפוליסה של ערך הפדיון בניכוי המס על הרווחים, פעולה זו מבוצעת באמצעות מילוי טופס ייעודי לחברת הביטוח.
 4. הטבת המס תינתן ליחיד או לבן/ בת זוגו בלבד.
 5. מדיניות מס הכנסה הינה לאפשר את ניצול ההטבה גם לילידי 1948, כלומר כל מי שנולד עד 31.12.1948.

הגדרות

עמית מוטב – יחיד שעבור הכנסתו שולמו בעדו (תגמולי עובד ומעביד, פיצויים והפקדות במעמד עצמאי) בשנת המס כספים לקופת גמל לקצבה, בסכום שפחת מ-16% מסך כל השכר הממוצע במשק באותה שנת מס. כלומר, הפקדה שנתית של לפחות 22,790 ש"ח בשנת המס 2023.

עמית שאינו מוטב – יחיד שבשל הכנסתו שולמו בעדו (תגמולים עובד ומעביד, פיצויים והפקדות במעמד עצמאי) בשנת המס כספים לקופת גמל לקצבה, בסכום שפחת מ-16% מסך כל השכר הממוצע במשק באותה שנת מס. כלומר, הפקדה שנתית שפחתה מ-22,790 ש"ח בשנת המס 2023.

ניכוי סעיף 47 – הפחתה של סכום מההכנסה החייבת במס.

זיכוי סעיף 45 – הפחתה של סכום מהמס לתשלום. הזיכוי הינו קבוע ועומד על שיעור של 35%, למעט זיכוי לביטוח חיים ואי כושר עבודה (גם לטובת משכנתא), העומד על שיעור של 25%.

הכנסה מבוטחת – הכנסת עבודה שבשלה שילם מעסיק בעד עובדו סכומים לקופת גמל (ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, קופת גמל), וכן הכנסת עבודה שבשלה זכאי העובד לקצבה על פי דין או חוזה (פנסיה תקציבית).

הכנסה לא מבוטחת – הכנסת עבודה שבגינה המעסיק אינו מפקיד כספים לקופת גמל (ביטוח מנהלים, קרן פנסיה או קופת גמל), וכן הכנסה אחרת שאינה ממשכורת, עד לסכום שנתי של 112,800 ש"ח, והכל בהתאם להגדרת משכורת בסעיף 1 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964.

הכנסה נוספת לעצמאי – סך כל הכנסתו החייבת של יחיד, שאינה הכנסה מבוטחת, ועד לסכום של 225,600 ש"ח לשנה. 

הטבות מס לשכירים

הטבות המס לשכירים המפקידים למכשיר חסכון פנסיוני:

מעמד הנישום

עמית מוטב / עמית לא מוטב

מעמד העמית בקופת הגמל

סעיף רלוונטי בפקודת מס הכנסה

סוג הטבת המס

פרמיה מרבית לניצול הטבת המס

שכיר

עמית לא מוטב

שכיר

45(א)(ד)

זיכוי בשיעור של 35%

שיעור של 7% מהמשכורת ועד 9,400 ש"ח לחודש

שכיר

עמית לא מוטב

עצמאי

45(א)(ד)

זיכוי בשיעור של 35%

5% מהמשכורת ועד 9,400 ש"ח לחודש ובניכוי הסכומים שהופקדו כעמית שכיר

שכיר

עמית לא מוטב

עצמאי

47(ב)(2)

ניכוי

5% מהמשכורת ועד תקרה של 9,400 ש"ח לחודש

שכיר

עמית מוטב

שכיר

45א(ה)

זיכוי בשיעור של 35%

7% מהמשכורת ועד 9,400 ש"ח לחודש

שכיר

עמית מוטב

עצמאי

45א(ה)

זיכוי בשיעור של 35%

5% מהמשכורת עד משכורת ברוטו של 18,800 ש"ח לחודש בניכוי הנמוך מבין המשכורת המבוטחת או 9,400 ש"ח לחודש

שכיר

עמית מוטב

עצמאי

47(ב1)(2)

ניכוי

11% מהמשכורת הלא מבוטחת עד 9,400 ש"ח לחודש בניכוי המשכורת המבוטחת.

ככל שהמשכורת המבוטחת עולה על 23,500 ש"ח לא יותר הניכוי.

הטבות מס לעצמאיים ובעלי הכנסה מעורבת (שכיר ועצמאי) המפקידים למכשיר חסכון פנסיוני:

מעמד הנישום

עמית מוטב / עמית לא מוטב

מעמד העמית בקופת הגמל

סעיף רלוונטי בפקודת מס הכנסה

סוג הטבת המס

פרמיה מרבית לניצול הטבת המס

עצמאי

עמית שאינו מוטב

עצמאי

 

זיכוי בשיעור של 35%

אם קיימת זכאות להוצאה בשל רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה : 5% מההכנסה מוגבל ב- 13,300 ש"ח לחודש

אם לא קיימת זכאות להוצאה בשל רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה: 5.5% מההכנסה מוגבל ב- 13,300 ש"ח לחודש

עצמאי

עמית שאינו מוטב

עצמאי

 

ניכוי

11% מההכנסה, מוגבל ב-13,300 ש"ח לחודש

עצמאי

עמית מוטב

עצמאי

47(ב1)

ניכוי

11% מההכנסה, מוגבל ב-18,800 ש"ח לחודש

עצמאי

עמית מוטב

עצמאי

45א(ה)

זיכוי בשיעור של 35%

אם קיימת זכאות להוצאה בשל רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה: 5% מההכנסה מוגבל ב- 18,800 ש"ח לחודש

אם לא קיימת זכאות להוצאה בשל רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה: 5.5% מההכנסה מוגבל ב-18,800 ש"ח לחודש

שכיר+עצמאי

עמית מוטב

שכיר

45א(ה)

זיכוי בשיעור של 35%

7% מהמשכורת עד 9,400 ש"ח לחודש

שכיר+עצמאי

עמית מוטב

עצמאי

45א(ה)

זיכוי בשיעור של 35%

5% מההכנסה הלא מבוטחת, מוגבל בהכנסה ברוטו של 18,800 ש"ח, ובניכוי הנמוך מבין המשכורת המבוטחת או 9,400 ₪ לחודש

שכיר+עצמאי

עמית מוטב

עצמאי

47(ב1)

ניכוי

11% מההכנסה הלא מבוטחת עד 9,400 ש"ח לחודש בניכוי המשכורת המבוטחת.

ככל שהמשכורת המבוטחת עולה על 23,500 ש"ח לא יותר הניכוי

 

 

כללי המשיכה של כספי תגמולים בקצבה:

מעמד העמית

שכיר

שכיר

עצמאי בקרן פנסיה

עצמאי בקרן פנסיה

עצמאי בפוליסות ביטוח שנפתחו עד 30.4.1997

עצמאי בפוליסות ביטוח שנפתחו לאחר 1.5.1997

מועד צבירת התגמולים

עד 31.12.1999

החל מ- 1.1.2000

עד 30.04.1997

החל מ- 1.5.1997

עד 31.12.1999

ממועד תחילת הפוליסה

תנאים למשיכת תגמולים  כסכום חד פעמי פטור ממס

כעבור 6 חודשים ממועד עזיבת עבודה, במקרה שלא החל לעבוד אצל מעביד אחר או החל לעבוד כעצמאי.

לאחר 13 חודש, במקרה שעבר למעסיק חדש שאינו משלם לביטוח פנסיוני (לא רלוונטי לאחר צו הרחבה לפנסיה חובה).

בגיל 60 אם פרש העמית או צמצם עבודתו בשיעור של 50% לפחות.

בכל גיל מסיבות סוציאליות או רפואיות.

החל מגיל 60 ורק במסגרת היוון קצבה פטורה

 

גיל 60 לאחר 5 שנות ותק או לאחר 15 שנות ותק בתוכנית ללא תלות בגיל

 

החל מגיל 60 ורק במסגרת היוון קצבה פטורה

 

גיל 60 לאחר 5 שנות ותק או לאחר 15 שנות ותק בתוכנית ללא תלות בגיל

 

החל מגיל 60 ורק במסגרת היוון קצבה פטורה

 

תנאים למשיכה כקצבה חודשית

גיל 60 לפחות

גיל 60 לפחות

גיל 60 לפחות

גיל 60 לפחות

גיל 60 לפחות

גיל 60 לפחות

 

כללי משיכה של כספי תגמולים הוניים

מועד צבירת התגמולים

 

עד  31.12.2004

מ- 1.1.2005 ועד –  31.12.2007

מ-  1.1.2008

עד -31.12.2005

מ- 1.1.2006

מ- 1.1.2008

מעמד העמית

שכיר

שכיר

שכיר

עצמאי

עצמאי

עצמאי

תנאים למשיכת תגמולים  כסכום חד פעמי פטור ממס (אחד מהתנאים מספיק)

כעבור 6 חודשים ממועד עזיבת עבודה, ובמקרה שלא החל לעבוד אצל מעביד אחר או החל לעבוד כעצמאי

לאחר 13 חודש במידה ועבר למעסיק חדש שאינו משלם לביטוח פנסיוני (לא רלוונטי לאחר צו הרחבה לפנסיה חובה)

בגיל 60 אם פרש העמית או צמצם עבודתו בשיעור של 50% לפחות

מסיבות סוציאליות או רפואיות בכל גיל

מגיל 60 + ותק של 5 שנים  (ללא צורך בעזיבת עבודה וזאת למעט חבר בעל שליטה) – עמידה בתנאי זה מאפשרת משיכת כל כספי התגמולים ההוניים כולל אלו שנצברו לפני 01/05 בפטור ממס.

החל מגיל 60 ורק במסגרת היוון קצבה פטורה

 

מגיל 60 ובתנאי שחלפו 5 שנים לפחות מיום תחילת התוכנית או לאחר 15 שנות ותק

 

מגיל 60 ובתנאי שחלפו 5 שנים לפחות מיום תחילת התוכנית

 

החל מגיל 60 ורק במסגרת היוון קצבה פטורה

 

תנאים למשיכה כקצבה חודשית

אין אפשרות בתנאי התוכנית

אין אפשרות בתנאי התוכנית

החל מגיל 60

אין אפשרות בתנאי התוכנית

אין אפשרות בתנאי התוכנית

החל מגיל 60

 

ניתן למשוך תגמולים כסכום חד-פעמי פטור ממס מכל סוגי התוכניות ללא תלות בוותק או בגיל וזאת עקב הסיבות הסוציאליות או הרפואיות הבאות:

הכנסות נמוכות

ככל שהכנסות העמית בצירוף הכנסות בן/בת הזוג (לרבות הכנסות פטורות ממס, קצבאות ילדים, נכות וכו')  אינן עולות על שכר המינימום לחודש (5,300 ₪ לשנת 2023), ובמקרה שיש לפחות ילד אחד שגילו מתחת ל-18, אז התקרה תהיה פעמיים שכר המינימום, ישולם מדי חודש ההפרש בלבד כסכום פטור ממס.

הוצאות רפואיות

ככל שעלות ההוצאות הרפואיות בגין העמית או קרובו עולות על מחצית ההכנסה השנתית של העמית ובן/בת הזוג, ומשיכת הכספים היא לצורך סיוע במימונו של הטיפול הרפואי, תשלם הקופה בפטור ממס את הסכום הנדרש לכיסוי ההוצאות הרפואיות כאמור. הוצאות רפואיות אינן כוללות טיפולי שיניים.

נכות

במקרה של נכות צמיתה בשיעור של 75% לפחות של העמית או קרובו, ובתנאי שנגרמה עקב מחלה או פגיעה שארעה לאחר פתיחת החשבון.

פטירה

החיסכון שמקורו בכספי התגמולים ישולם כסכום חד-פעמי פטור ממס למוטבים כפי שנקבעו.

סכום צבירה מזערי

עמית רשאי למשוך במישרין כספי תגמולים שנצברו בקופת קצבה במס שולי, ולא כמשיכה שלא כדין החייבת במס של 35% לפחות, במידה וקיים את כל התנאים הבאים :

 1. הגיע לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל הפרישה (67 גברים ונשים).
 2. סך הכספים בחשבונותיו של העמית בקופות גמל לקצבה משלמות ושאינן משלמות (למעט קרן פנסיה ותיקה) נמוך מסכום הצבירה המזערי (100,771 ש"ח בשנת 2023).
 3. לא משולמת לעמית קצבה מקופת גמל משלמת (למעט קרן פנסיה ותיקה), ואם משולמת קצבה כאמור, בתנאי שסך הקצבאות ( למעט קרן פנסיה ותיקה) עולה על סכום הקצבה המזערי (4,850 ₪ נכון לשנת 2023).

נזכיר כי בבואנו לבצע פעולות ניוד, הפסקת הפקדות או הגדלת שיעורי הפקדות, אנו נדרשים במילוי מסמך הנמקה או בשליחת סיכום שיחה ללקוח, תוך מתן הסבר מלא ליתרונות וחסרונות ביצוע הפעולות המומלצות. להלן טבלה המסכמת את עיקרי הוראות חוזר ההנמקה החדש וסוגי המסמכים הנדרשים בכל אחד מסוגי הפעולות:

סוג פעולה

סוג מסמך ההנמקה הנדרש

הערות

מפגש של בעל רישיון פנסיוני עם לקוח חדש לאחר קבלת מידע מהמסלקה הפנסיונית

מסמך הנמקה מלא

תמיד ואין זה משנה מהי תוצאות המפגש

שיחת שימור של בעל רישיון או גוף מוסדי הנוגעת לביטול בקשת ניוד

מסמך הנמקה מלא

למעט בקרן השתלמות, אז ניתן להשתמש במסמך הנמקה ממוקד

פתיחת מוצר פנסיוני חדש

מסמך הנמקה מלא

למעט בקרן השתלמות ובקופת גמל להשקעה אז ניתן להשתמש במסמך הנמקה ממוקד

פתיחה ו/או ניוד של קרן השתלמות בלבד

מסמך הנמקה ממוקד

 

פתיחה של קופת גמל להשקעה

מסמך הנמקה ממוקד

 

בקשה למשיכת כספים שלא כדין (בניכוי מס של 35% או המס השולי הגבוה מביניהם)

מסמך הנמקה ממוקד

 

 

 

סוג פעולה

סוג מסמך ההנמקה הנדרש

הערות

ביצוע שינויים במוצר פנסיוני קיים של הלקוח בגוף המוסדי

מסמך הנמקה ממוקד

שינויים כוללים שינוי מסלולי השקעה, שינוי ביחס ההפקדה בין חסכון לביטוח באותו מוצר, הפחתה בשיעורי ההפקדה, שינוי בתמהיל ההפקדות בין מוצרים פנסיוניים מאותו סוג ועוד.

יובהר כי בכל מקרה, מפגש של בעל רישיון חדש עם לקוח מחייב מסמך הנמקה מלא גם אם תוצאת התהליך היא ייפוי כח ו/או ביצוע שינויים במוצר הקיים כמתואר מעלה

המלצה לרכישת ביטוח אובדן כושר עבודה שלא נמכר אגב מוצר פנסיוני

מסמך הנמקה ממוקד

 

בעל הרישיון יתייחס במסמך לכל כיסויי אובדן כושר העבודה הקיימים ללקוח

העלאת שיעורי הפקדה למוצר פנסיוני

סיכום שיחה

 

משיכת כספים כדין

סיכום שיחה

 

צירוף לריסק זמני

סיכום שיחה

חובה לציין את עלות הריסק המשוערת, את סוג הכיסוי הביטוחי, והאם נרכש מתוך הצבירה ומפחית את יתרת החסכון או נרכש באמצעי תשלום חיצוני.

בפוליסות מסוג קלאסי ועדיף תצוין עלות הריסק, ככל שהנתון זמין.

ביטול החלטת הלקוח למשיכת כספים ממוצר פנסיוני

סיכום שיחה

 

הפחתת דמי ניהול במוצר קיים

סיכום שיחה

 

טיפול בכספי פיצויים אגב עזיבת עבודה

סיכום שיחה

 

הפחתה בשיעור הפקדה או שינוי בתמהיל הפקדות בין מספר קופות גמל להשקעה

סיכום שיחה

 

ביום 19.05.2022 פרסמה רשות המיסים חוזר מס הכנסה 2/2022 המטפל בכללי פריסה של הכנסות שונות. במסגרת זו אפרט את עיקרי החוזר בכל הנוגע לפריסת מענק חייב במס.

פריסה לאחור של מענק פרישה חייב במס

אין כל שינוי בכללי הפריסה לאחור של מענק פרישה חייב במס.

נזכיר כי סעיף 8(ג)(3) לפקודה קובע שאת מענק הפרישה החייב במס ניתן לפרוס לאחור בחלקים שנתיים שווים, אך לא יותר מ 6 שנות המס המסתיימות בשנה שבה נתקבל מענק הפרישה.

כדוגמא, שכיר שפורש ב-22.10.2023 ועבד 8 שנים אצל מעסיקו האחרון, רשאי לבקש פריסת מס אחורנית בגין מענק פרישה חייב במס, וזאת עד ל-6 שנים, כלומר שנות הפריסה המרביות יהיו משנת 2018 עד שנת 2023.

 פריסה קדימה של מענק פרישה חייב במס

החוזר החדש משנה את כללי הפריסה קדימה וזאת בהתאם להוראות סעיף 8(ג)(3) לפקודת מס הכנסה כדלקמן:

 1. מי שעבד פחות מ-6 שנים אינו זכאי לפריסה קדימה
 2. עבור כל 4 שנות עבודה תינתן שנת פריסה אחת.
 3. תקופת הפריסה המרבית לא תעלה על 6 שנים.
 4. אם השבר בחלוקה של הותק ב 4 עולה על 1/2 יש לעגל כלפי מעלה, ואם הוא פחות מ-1/2 יש לעגל כלפי מטה.
 5. שנת הפריסה הראשונה תהיה לעולם בשנת המס שבה פרש העובד, וזאת למעט במקרה שבו פרישת העובד הינה בין 30/09 ועד 31/12 של שנת המס, אז יוכל לבקש להתחיל את הפריסה בשנת המס שלאחר שנת הפרישה, מבלי לפגוע במספר שנות הפריסה.

בנוסף, החוזר קובע הסדר פריסה חדש שלא היה קיים עד כה ובמסגרתו מאפשר לכל פורש עם ותק מעל 6 שנים וללא קשר לתאריך הפרישה בשנת המס, לבקש להתחיל את הפריסה בשנת המס שלאחר שנת הפרישה ואולם במקרה זה, מניין שנות הפריסה יופחתו בשנה אחת.

חשוב להדגיש כי במקרה ונבחרה אפשרות זו קיימת חובה להגיש דוח שנתי גם לשנת המס בה התקבל המענק.

הסדר חדש לעניין פטור מתשלום מקדמה במועד הפריסה קדימה

כידוע, במסגרת פריסת מס קדימה קובע פקיד השומה מקדמת תשלום מס המבוססת על סכום המענק החייב במס שנפרס וההכנסות הנוספות הצפויות בשנות הפריסה.

במסגרת ההסדר החדש נקבע פטור מחובת תשלום מקדמה בהתקיים כל התנאים הבאים:

 1. לפורש נכות רפואית המזכה אותו בפטור ממס לפי סעיף 9(5) לפקודה בכל שנות הפריסה.
 2. סך כל ההכנסות הצפויות של הפורש בכל אחת משנות הפריסה יחד עם חלק מענק הפרישה החייב במס שנפרס אינן מגיעות לחבות מס וזאת לאחר ניצול נקודות זיכוי ופטור ממס לפי סעיף 9(5)
 3. הפורש יגיש לפקיד השומה בקשה לאי קביעת מקדמה בשל נכות רפואית המזכה בפטור ממס לפי סעיף 9(5)

אדגיש, כי עמידה בתנאים אלו אינה פוטרת את הפורש מחובת הגשת דוחות לכל שנות הפריסה.

כמו כן נזכיר כי לדוח השנתי המוגש עבור כל אחת משנות הפריסה, יש לצרף את האישור השנתי שהתקבל מהמשלמים השונים הכולל פירוט המענקים ששולמו והמס שנוכה בגינם במקור וזאת יחד עם אישור הפריסה שהופק על ידי פקיד השומה.

במקרים בהם המקדמה לא שולמה במועד הנקוב בהתאם לאישור הפריסה – אישור הפריסה יבוטל.

טיפ

מעסיק אשר מתכוון לשלם לעובד מענק פרישה חייב במס במזומן יכול לדחות את מועד תשלומו (בהסכמה כמובן עם העובד) לתחילת שנת 2023 וזאת על מנת שאירוע המס יחול בשנת 2023 (מתאים לעובדים עם ותק הנמוך משש שנים שאין להם זכות לבקש פריסת מס קדימה). מעסיק כאמור, יכול לדרוש את ההוצאה כבר בשנת 2022 וזאת במידה והוא מדווח לצרכי מס על בסיס צבירה, וזאת למרות שהתשלום בפועל יבוצע רק בשנת 2023.

ביום 19.04.23 פרסמה רשות המיסים הנחיות הנוגעות לחובת השימוש בטופס 161 חדש.

חובה זו נדחתה לאחר מכן ליום 01.11.23 ובעקבות מלחמת "חרבות ברזל" נדחתה שוב ל-01.01.24 .

במקביל, ביום 28.09.23 פרסמה רשות המיסים הודעה על השקתה של מערכת מקוונת לדיווח על עזיבות עבודה, אשר בשלב הראשון תתמוך בבחירות אקטיביות של רצף קצבה בלבד, או לאחר 3 חודשים מדיווח המעסיק ברצף קצבה ברירת מחדל בלבד ככל שהעוזב עומד בתנאים.

כפי שכרגע מסתמן, למעסיקים יהיו שני מסלולי בחירה כיצד לדווח על עזיבות עבודה של עובדים להם נצברו ו/או משולמים מענקי פרישה.

מסלול ראשון – דיווח ממוכן:

המעסיק ידווח למערכת המרכזית של רשות המיסים את חלק א' של טופס 161 החדש באמצעות ממשק ממוכן.

במקרים אלו, אחריות המעסיק תמה וכל המשך התהליך יעשה בין העובד לבין רשות המיסים.

לאחר דיווח כאמור, תודיע רשות המיסים לעובד כי התקבלה הודעה על עזיבת עבודתו וכי עליו להיכנס למערכת המרכזית ולהודיע על בחירותיו. ככל שאלו שונות מרצף קצבה ברירת מחדל, יהיה על העובד להעביר פניה לפקיד השומה באמצעות מערכת מפ"ל לטובת קבלת אישורי מס. פניה כאמור תכלול את חלק א' מטופס 161 (העובד יוכל להוריד כ-PDF מהמערכת המרכזית), חלק ב' של טופס 161 החדש שאותו העובד יידרש למלא בהתאם להוראות החדשות ו 3 תלושי שכר אחרונים.

פקיד השומה (בזמנו…) ימציא לעובד את אישורי המס בהתאם לבקשותיו, שאותם יהיה עליו להעביר לקופות הפנסיוניות בהן נצברו פיצויים ולמעסיקו ככל שרלוונטי.

מסלול שני – דיווח ידני:

המעסיק יעביר לעובד ישירות את חלק א' של טופס 161 החדש.

העובד יידרש למלא את חלק ב', ובהתאם על המעסיק למלא את חלק ג' שבמסגרתו עליו לבחון האם יש להפנות את העובד לפקיד השומה לטובת המשך הטיפול וקבלת אישורי המס או שעפ"י הוראות רשות המיסים, בסמכות וחובת המעסיק להנחות את העובד והקופות השונות לגבי הסדרי המס.

דוגמאות למסלול השני של דיווח ידני בעבור מקרי פרישה אפשריים במסגרתם העובד העביר למעסיקו את חלק ב'

מקרה הפרישה

בסמכות מי לקבוע פטור ולהוציא אישורים

באחריות מי לעדכן את הקופות

מספר סיבה למילוי בחלק ג.2

הערות

 

 

העובד בעל שליטה במעסיק או קרובו של בעל השליטה במעסיק

 

 

רשות המיסים בלבד

 

 

העובד ורשות המיסים

 

 

1

מעסיק יוכל לאשר לבעל שליטה רצף קצבה ברירת מחדל ובתנאי שעמד בשני התנאים הבאים:

1. העובד עומד בתנאי רצף קצבה ברירת מחדל

2. המעסיק סימן בסעיף א.7 שהעובד לא זכאי לפנסיה תקציבית

בחירת העובד בחלק ב.1 נעשתה במגבלת הסכומים המרביים המפורטים בחלק א.13

 

 

מעסיק

 

 

העובד

 

 

לא ממלאים את חלק ג.2

 

בחירות העובד בחלק ב.1 חייבות להיעשות במגבלת התקרות שהמעסיק ציין בחלק א.13 בנתוני העזר.

בחירת העובד בחלק ב.1 נעשתה שלא במגבלת הסכומים המרביים המפורטים בחלק א.13

 

 

רשות המיסים בלבד

 

 

העובד ורשות המיסים

 

 

 

4

במידה ובחירות העובד בחלק ב.1 חורגות מהתקרות שהמעסיק ציין בחלק א.13 בנתוני העזר והעובד לא מחזיר חלק ב' מתוקן, על המעסיק להפנות את העובד לרשות המיסים

העובד חויב במס בגין הפקדות המעסיק למרכיב הפיצויים

 

רשות המיסים בלבד

 

העובד ורשות המיסים

 

3

בכל מקרה בו העובד חויב במס בשלב ההפקדה בגין מרכיב הפיצויים (סעיף א.10 בחלק א') – חובה על המעסיק להפנות את העובד לרשות המיסים

בחירת העובד כוללת בקשה לפריסת מס (חלק ב'2)

 

רשות המיסים בלבד

 

העובד ורשות המיסים

 

5

חובה על המעסיק להפנות את העובד לרשות המיסים

בחירת העובד כוללת בקשה לרצף פיצויים (חלק ב'2)

 

רשות המיסים בלבד

 

העובד ורשות המיסים

 

6

חובה על המעסיק להפנות את העובד לרשות המיסים

העובד לא עבד בתקופת העבודה אצל מעסיק נוסף שצבר לו זכויות לפיצויים

 

 

מעסיק

 

 

העובד

 

 

לא ממלאים את חלק ג.2

 

העובד עבד בתקופת העבודה אצל מעסיק נוסף שצבר לו זכויות לפיצויים ומבקש לנצל פטור

 

 

רשות המיסים בלבד

 

 

העובד ורשות המיסים

 

 

6

 

העובד עבד בתקופת העבודה אצל מעסיק נוסף עם זכאות לפיצויים ולא מבקש לנצל פטור

 

 

מעסיק

 

 

העובד

 

 

לא ממלאים את חלק ג.2

 

במידה והעובד לא מבקש לנצל את הפטור על מענקי הפרישה ולמרות שעבד במקביל אצל שני מעסיקים, אין צורך להפנותו לרשות המיסים

 

 

העובד ביקש רצף פיצויים

 

 

רשות המיסים בלבד

 

 

העובד ורשות המיסים

 

 

6

נוסח הצהרת העובד בחלק ב' מטעה מאחר ועובד שמבקש רצף פיצויים לראשונה יכול לסמן V על ההצהרה הנוכחית.

לכן בכל מקרה שיש בקשה לרצף פיצויים יש להפנות את העובד לרשות המיסים

 

העובד הגיע לגיל הזכאות ולא הגיש בקשה לקיבוע זכויות על גבי טופס 161 ד'

 

 

מעסיק

 

 

העובד

 

 

לא ממלאים את חלק ג.2

במידה והעובד הגיע לגיל פרישה והחל לקבל קצבה אך לא ביצע קיבוע זכויות באמצעות טופס 161 ד' (זה בסדר אם קיבלת פטור על קצבה באמצעות טפסי 161 ח' או 161 י')

העובד הגיע לגיל הזכאות והגיש בקשה לקיבוע זכויות על גבי טופס 161 ד' ומבקש לנצל מענק פטור

 

 

רשות המיסים בלבד

 

 

העובד ורשות המיסים

 

 

6

יש להפנות עובדים אלו שהגיעו לגיל הפרישה, החלו לקבל קצבה וביצעו הליך קיבוע זכויות באמצעות טופס 161 ד' לרשות המיסים בלבד!

 

 

תשלום מענק עקב פטירה

 

 

מעסיק

 

 

העובד

 

 

לא ממלאים את חלק ג.2

רק בתנאי ש:

1.      מענקי הפרישה ההוניים שהועמדו לטובת השאירים פטורים ממס.

2.      הפיצויים הצבורים בתוכניות הפנסיונית יועדו למטרת קבלתם כקצבת שארים (אפשרי בקרנות הפנסיה ובחלק קטן מפוליסות המנהלים)

תשלום מענק עקב פטירה

רשות המיסים בלבד

העובד ורשות המיסים

2

בכל מקרה אחר של תשלום מענק עקב פטירה שלא עומד בשני התנאים לעיל יש להפנות את השארים/יורשים/מוטבים לרשות המיסים בלבד

 

כמה דוגמאות של המסלול השני – דיווח ידני עבור אופן בדיקת הזכאות לרצף קצבה ברירת מחדל לעובדים שלא מילאו את חלק ב'

 

דוגמא 1

דוגמא 2

דוגמא 3

דוגמא 4

דוגמא 5

דוגמא 6

דוגמא 7

הערות

העובד מילא את חלק ב'

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לאחר שתם פרק הזמן שהקציב לו המעסיק לכך

האם יש מענק במזומן מהמעסיק (קוד1)

לא

לא

לא

לא

לא

לא

כן

במידה ובחלק א.9 יש קוד משלם מסוג 1, על המעסיק להפנות את העובד לרשות המיסים ולקבל מרשות המיסים הנחיות לגבי תשלום המענק.

במידה והעובד לא יעביר למעסיק הנחיות כאמור, על המעסיק לנכות ממענק הפרישה במזומן המשולם על ידו מס בהתאם לתקנות (שולי) ואסור לו להעניק לעובד מענק פטור בכלל

האם יש מענק הוני מקופה מרכזית

(קוד 3)

לא

לא

לא

לא

לא

כן

לא

במידה ובחלק א.9 יש קוד משלם 3 ו/או 4 (אין קוד משלם 1), על המעסיק להפנות את העובד לרשות המיסים ובאחריות העובד ורשות המיסים להעביר את הוראות הפטור והמס למשלמים הרלוונטיים

האם יש מענק הוני מקופת גמל (קוד 4)

לא

לא

לא

לא

כן

כן

כן

במידה ובחלק א.9 יש קוד משלם 3 ו/או 4 (אין קוד משלם 1), על המעסיק להפנות את העובד לרשות המיסים ובאחריות העובד ורשות המיסים להעביר את הוראות הפטור והמס למשלמים הרלוונטיים

חישוב סכומי רצף קצבה ברירת מחדל

נדרש

נדרש

נדרש

נדרש

לא נדרש

לא נדרש

לא נדרש

 

משכורת חודשית אחרונה של העובד

10,000 ₪

25,000 ₪

39,300 ₪

37,000 ₪

   

הנתון שנרשום בשדה א.6 לחלק א' של טופס 161 החדש אך לא יותר מ 39,300 ₪ (התקרה לשווי פיצויים)

ותק העובד בשנים

10

7

10

12

   

הנתון שנרשם בשדה א.4 לחלק א' של טופס 161 החדש – ותק העובד

תקרה ראשונה לרצף קצבה ברירת מחדל

100,000 ₪

175,000 ₪

393,000 ₪

444,000 ₪

   

מכפלת המשכורת החודשית האחרונה (לא יותר מ 39,300 ₪) בותק העובד

תקרה שניה לרצף קצבה ברירת מחדל

392,770 ₪

392,770 ₪

392,770 ₪

392,770 ₪

   

התקרה בסך 392,770 ₪  נקבעה בחוק והיא מעודכנת לשנת המס 2023

הגבוה מבין:  תקרה ראשונה לשניה

392,770 ₪

392,770 ₪

392,770 ₪

444,000 ₪

   

התקרה היא הגבוה מבין משכורות חודשית אחרונה * ותק לבין 392,770 ₪

סך מרכיב הפיצויים שנצבר בקופות לקצבה

120,000 ₪

207,000 ₪

387,000 ₪

504,000 ₪

   

סך התשלומים שמולאו בחלקים א.9 בקוד 5 ו 6, והסכום שהומר לקצבה בסעיף א.11 (הנחית רשות המיסים הלא הגיונית) היא לצרף גם את חלק א.10 סכומים שחוייבו במס.

האם סך מרכיב הפיצויים בקופה קטן מהתקרה?

כן

כן

כן

לא

    

עומד בתנאי רצף קצבה ברירת מחדל?

כן

כן

כן

לא

לא

לא

לא

 

מה המעסיק מסמן בחלק ג'?

חלופה א'

חלופה א'

חלופה א'

ג.2 סיבה מס' 1

ג.2 סיבה מס' 2

ג.2 סיבה מס' 2

ג.2 סיבה מס' 2

סיבה מס' 1 – סך הסכומים שהופקדו בקופות הגמל לקצבה עולה על התקרה לרצף קצבה ברירת מחדל.

סיבה מס' 2 – העובד זכאי למענק פרישה נוסף ממשלם שאינו קופ"ג

 

החל מ-01.09.23 נכנסו לתוקף תקנות חדשות המשנות את כללי השיווק של פוליסות ביטוחי מנהלים באופן דרמטי.

על פי התקנות, ניתן להפקיד לביטוח המנהלים ו/או תגמולים לעצמאי, רק את חלק הפרמיה העולה על 20.5% מחלק השכר שמעל פעמיים השכר הממוצע במשק (התקרה החודשית).

הפקדות עד לתקרה החודשית יופנו לקרן פנסיה מקיפה ו/או משלימה ו/או קופת גמל. תקרת ההפקדה החודשית המתחייבת כרובד ראשון לקופה לקצבה שאינה קופת ביטוח הינה 4,866 ₪ לחודש (נכון לשנת 2023).

יודגש כי השינויים לגבי הפקדות שוטפות חלים רק עבור פוליסות שמרכשו לאחר 01.09.23 והן בתוקף גם עבור פורשים ומקבלי קצבאות.

  להלן עיקר השינויים שנכנסו לתוקף:

 1. שכיר ומעסיקו – יוכלו להפקיד מדי חודש לקופת ביטוח מנהלים רק במידה וקיימות הפקדות חודשיות של לפחות 4,866 ₪ לחודש לקרן פנסיה ו/או לקופת גמל. כלומר, האפשרות לחסוך בפוליסת ביטוח מנהלים שנועד פתיחתה 01.09.23 ואילך הינה רק בעבור חוסכים ברמת שכר גבוהה יחסית 4,866 ₪ לחודש.
 2. עצמאי – יוכל להפקיד מדי חודש לקופת ביטוח תגמולים לעצמאי רק במידה וקיימות הפקדות חודשיות של לפחות 4,866 ₪ לחודש לקרן פנסיה ו/או לקופת גמל. במידה והעצמאי הינו גם שכיר, יש להתחשב בהפקדות כשכיר במסגרת התקרה.
 3. ניוד כספים לקופות ביטוח – אין מגבלת ניוד של כספים מקופת ביטוח לקופת ביטוח ואולם במידה ומבקשים לנייד כספים מקרן פנסיה ו/או מקופת גמל לקופת ביטוח , תחול מגבלת ניוד כאמור : ניתן יהיה לבצע את העברת הכספים ובתנאי שהיתרה הצבורה שתיוותר בקופה המעבירה לאחר הניוד לא תפחת מתקרת ההפקדה החודשית כפול מספר החודשים שחלפו ממועד התשלום הראשון לקופת הגמל.

האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה יעוץ ו/או תחליף לייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. לקבלת שירותי שיווק פנסיוני אנא צרו עמנו קשר