זכויות וכיסויים
בזמן מלחמה

מדריך כיס: זכויות וכיסויים בזמן מלחמה – תוכניות ביטוח וחסכונות פנסיוניים

בימים של מלחמה או מתיחות בטחונית, אנו נתקלים בשאלות רבות בנוגע לזכויות הביטוח והחיסכון של נפגעי פעולות איבה וטרור, במסגרת תוכניות ביטוח ופנסיה בעת הזו. 

האם פוליסות ביטוחי חיים בתוקף? האם קצבת שאירים בקרן פנסיה חדשה מתקזזת עם פיצוי מגורם ממשלתי שמתקבל עפ"י חוק נפגעי פעולות איבה או חוק הנכים? ומה עם קרן פנסיה ותיקה? איך עובד מנגנון התשלום בקצבת נכות בקרנות הפנסיה ובפוליסות אובדני כושר עבודה? ומה עם פוליסת בריאות, האם ניתן לתבוע החזר עבור הוצאות רפואיות, טיפולים מיוחדים? 

עולם החסכון הפנסיוני והביטוח כולל מגוון תוכניות חסכון וביטוח, ואופן מימוש זכויות הביטוח והחסכון, והזכאות להן במקרה של פגיעה הגורמת לנכות או פטירה, תלוי בסוג התוכנית, ולעיתים אף מחייב בדיקה ספציפית של תנאי הפוליסה. 

בכדי לספק מענה מקיף ומדויק ככל הניתן לשאלות אלו, הכנו לנוחותכם טבלה מפורטת, המקיפה את כל הזכויות השונות, לפי סוגי תוכניות וכיסויים רלוונטיים בשעת מלחמה. מדריך זה נכתב על ידי אבי רוזנבאום, ואנו מקווים כי תדעו להפיק ממנו ערך. 

 

סוג תוכנית פנסיונית

סוג הביטוח/כיסוי

 

למי רלוונטי

הסיבה

תנאי הכיסוי

תוקף הכיסוי

זכאות לפיצוי מגורם ממשלתי

קיזוזים מתשלום של גורם ממשלתי (הביטוח הלאומי או משרד הביטחון)

קרן פנסיה חדשה מקיפה וכללית

קצבת שאירים – פטירה

עמית מבוטח פעיל שאינו במסלול יסוד

פגיעת טיל, מלחמה או פעולות איבה (טרור)

קצבה חודשית לבן/בת הזוג לכל החיים ולילדים עד גיל 21

בתוקף

יש זכאות

אין קיזוזים

קרן פנסיה חדשה מקיפה וכללית

קצבת שאירי פנסיונר

פנסיונרים

פגיעת טיל, מלחמה או פעולות איבה (טרור)

קצבת שאירי פנסיונר

בתוקף

יש זכאות

אין קיזוזים

קרן פנסיה חדשה מקיפה וכללית

קצבת נכות

עמית מבוטח פעיל שאינו במסלול יסוד

פגיעת טיל, מלחמה או פעולות איבה (טרור)

קצבה חודשית למבוטח עד תום תקופה (60,62,64,67)

בתוקף

יש זכאות

יש קיזוזים

קרן פנסיה ותיקה

קצבת שאירים – פטירה

עמית מבוטח פעיל

פגיעת טיל, מלחמה או פעולות איבה (טרור)

קצבה חודשית לבן/בת הזוג לכל החיים ולילדים עד גיל 21

אין זכאות לקצבת שאירים, תשלום סכום חד-פעמי של ערך הפדיון למוטבים

יש זכאות

קיזוז מלא

קרן פנסיה ותיקה

קצבת נכות

עמית מבוטח פעיל

פגיעת טיל, מלחמה או פעולות איבה (טרור)

קצבה חודשית למבוטח

אין זכאות לקצבת נכות

יש זכאות

קיזוז מלא

חברות ביטוח

אובדן כושר עבודה

כל הפוליסות שנמכרו מאז ומעולם

פגיעת טיל

 

קצבה חודשית למבוטח

לא בתוקף

יש זכאות

לא רלוונטי, הכיסוי הביטוחי לא בתוקף

 

חברות ביטוח

אובדן כושר עבודה

פוליסה בחברת ביטוח שנמכרה עד ל-07/2017

מלחמה או פעולת איבה (טרור)

קצבה חודשית למבוטח

לא בתוקף

יש זכאות

לא רלוונטי הכיסוי הביטוחי לא בתוקף

חברות ביטוח

אובדן כושר עבודה

פוליסה בחברת ביטוח שנמכרה החל
מ-08/2017 ואילך

מלחמה או פעולות איבה (טרור) שנמשכת מתחת ל- 48 שעות

קצבה חודשית למבוטח

בתוקף

יש זכאות

יש קיזוזים אלא אם הפוליסה כוללת הרחבת כיסוי לביטול קיזוז

חברות ביטוח

אובדן כושר עבודה

פוליסה בחברת ביטוח שנמכרה החל
מ-08/2017 ואילך

מלחמה או פעולות איבה (טרור) שנמשכת מעל 48 שעות

קצבה חודשית למבוטח

בתוקף בתנאים מסוימים

יש זכאות רק בתנאי שהפיצוי שמתקבל מגורם ממשלתי נמוך מהפיצוי בפוליסה

יש קיזוזים אלא אם הפוליסה כוללת הרחבת כיסוי לביטול קיזוז

חברות ביטוח

"מטריה"- אובדן כושר עבודה

פוליסה מסוג מטריה בחברת ביטוח המרחיבה את הגדרות הכיסוי לנכות בקרנות פנסיה חדשות עבור עמיתים פעילים מבוטחים (שאינם במסלול יסוד בקרן משלימה)

 

פגיעת טיל

קצבה חודשית למבוטח

לא בתוקף

יש זכאות

לא רלוונטי, הכיסוי לא בתוקף

חברות ביטוח

"מטריה"- אובדן כושר עבודה

פוליסה בחברת ביטוח המרחיבה הגדרות כיסוי שאירים ונכות של קרנות פנסיה חדשות (לעמיתים פעילים שאינם במסלול יסוד בקרן משלימה)

מלחמה או פעולת איבה (טרור) שנמשכת מעל 48 שעות

קצבה חודשית למבוטח עד גיל תום תקופה

בתוקף בתנאים מסוימים

יש זכאות רק בתנאי שהפיצוי שמתקבל מגורם ממשלתי נמוך מהפיצוי בפוליסה

יש קיזוזים אלא אם הפוליסה כוללת הרחבת כיסוי לביטול קיזוז

חברות ביטוח

ביטוח תאונות אישיות, נכות מתאונה, מוות מתאונה ומחלות קשות

פוליסות בחברות ביטוח בהן מוענק פיצוי כספי בהתאם למקרה הביטוח

פגיעת טיל, מלחמה או פעולות איבה (טרור)

פיצוי חד פעמי למבוטח או לזכאים
(יורשים עפ"י צוואה ואם אין, מוטבים ואם לא נקבעו מוטבים היורשים החוקיים)

לא בתוקף במרבית המקרים

יש זכאות רק בחלק קטן מהפוליסות ששווקו בהן בוטל חריג מלחמה

אין קיזוזים

חברות ביטוח

ביטוח חיים כולל ביטוח חיים למשכנתא – פטירה

חברת ביטוח

פגיעת טיל, מלחמה או פעולות איבה (טרור)

פיצוי חד פעמי פטור ממס לזכאים
(יורשים עפ"י צוואה  ואם אין, מוטבים ואם לא נקבעו מוטבים היורשים החוקיים)

בתוקף

יש זכאות

אין קיזוזים

חברה מנהלת

קופות גמל  – פטירה

כספי החסכון שמקורם בכספי תגמולים

פגיעת טיל, מלחמה או פעולות איבה (טרור)

סכום החסכון משולם חד פעמי בפטור ממס לזכאים (יורשים עפ"י צוואה ואם אין, מוטבים ואם לא נקבעו מוטבים היורשים החוקיים)

בתוקף

יש זכאות

אין קיזוזים

חברה מנהלת

קופות גמל  – נכות (במידה ונקבעה לצמיתות בשיעור של 75% לפחות לאחר פתיחת הקופה)

כספי החסכון שמקורם בכספי תגמולים

פגיעת טיל, מלחמה או פעולות איבה (טרור)

סכום החסכון במלואו משולם חד פעמי בפטור ממס לזכאים
(יורשים עפ"י צוואה ואם אין, מוטבים ואם לא נקבעו מוטבים היורשים החוקיים)

בתוקף

יש זכאות

אין קיזוזים

חברות ביטוח

ביטוח מנהלים ופוליסות תגמולים לעצמאי – פטירה

כספי החסכון שמקורם בכספי תגמולים וכספי ביטוח חיים אם קיים.

פגיעת טיל, מלחמה או פעולות איבה (טרור)

סכום החסכון במלואו משולם חד פעמי בפטור ממס לזכאים
(יורשים עפ"י צוואה ואם אין, מוטבים ואם לא נקבעו מוטבים היורשים החוקיים)

 

בתוקף

יש זכאות

אין קיזוזים

חברות ביטוח

ביטוח מנהלים ופוליסות תגמולים לעצמאי – נכות (במידה ונקבעה לצמיתות בשיעור של 75% לפחות לאחר פתיחת הקופה)

כספי החסכון שמקורם בכספי תגמולים וכספי ביטוח חיים אם קיים.

פגיעת טיל, מלחמה או פעולות איבה (טרור)

סכום החסכון במלואו משולם חד פעמי בפטור ממס לזכאים (יורשים עפ"י צוואה ואם אין, מוטבים ואם לא נקבעו מוטבים היורשים החוקיים)

בתוקף

יש זכאות

אין קיזוזים

חברה מנהלת

קרנות השתלמות – פטירה בלבד
(אין בנכות תנאים מיוחדים)

כספי החסכון

פגיעת טיל, מלחמה או פעולות איבה (טרור)

סכום החסכון משולם חד פעמי בפטור ממס לזכאים (יורשים עפ"י צוואה ואם אין, מוטבים ואם לא נקבעו מוטבים היורשים החוקיים). (יתכן מס רווחי הון על רווחים מעל תקרה)

בתוקף

יש זכאות

אין קיזוזים

האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה יעוץ ו/או תחליף לייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. לקבלת שירותי שיווק פנסיוני אנא צרו עמנו קשר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *